Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundet (SFF), AB 1 Lokalavdelning för landstingsanställda
Arkiv
Sök

Svenska Facklärarförbundet (SFF), AB 1 Lokalavdelning för landstingsanställda

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
560
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2000-12-08
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll med bilagor
A2 - Styrelseprotokoll med bilagor
A3 - Övriga protokoll
B1 - Verksamhetsberättelser
B2 - Utgående skrivelser
C1 - Dagbok över inkommen post
E1 - Inkomna skrivelser
F1 - Handlingar rörande fackliga studier
G1 - Balansräkningar

Svenska Facklärarförbundet (SFF), AB 1 Lokalavdelning för landstingsanställda

 
Historik för
SVENSKA FACKLÄRARFÖRBUNDET (SFL)/AB 1 LOKALAVDELNING FÖR LANDSTINGSANSTÄLLDA.

AB 1 lokalavdelning för landstingsanställda är en avdelning med underställda sektioner (och egna arkivbildare) med Utbildningsnämnden (UN), Omsorgsnämnden (ON) eller Habiliteringsnämnden (HAB), samt Hälso- sjukvårdsnämnden/Sociala nämnden (HSN/SN). Dessa sektioner har, med undantag av HSN/SN, av lokalavdelningen tilldelats förhandlingsrätt enligt MBL då de har egna fackliga förtroendemän som tillgodoser sina medlemmars intressen. Lokalavdelningen AB 1 påbörjade sin verksamhet under 1981 och präglades under första året av uppbyggnadsarbete. Det var en försöksverksamhet med en regional lokalavdelning som bedömdes fungera så bra att SFL:s förbundsstyrelse beslutade att inrätta lokalavdelningen som permanent fr.o.m. 1985. AB 1:s verksamhet präglas av förhandlingsverksamhet (MBL), LAS-frågor, studieverksamhet och arbetsmiljöverksamhet.

Svenska Facklärarförbundet (SFF), AB 1 Lokalavdelning för landstingsanställda

Handlingarnas tid
1981--1991
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Facklärarförbundet (SFF), AB 1 Lokalavdelning för landstingsanställda