Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundet (SFF), Sektionen för Landstingsanställda inom Utbildningsnämnden (UN)
Arkiv
Sök

Svenska Facklärarförbundet (SFF), Sektionen för Landstingsanställda inom Utbildningsnämnden (UN)

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
559
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2000-12-05
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll med bilagor
A2 - Styrelseprotokoll med bilagor
A3 - Övriga protokoll med bilagor
B1 - Verksamhetsberättelser
B2 - Utgående skrivelser
C1 - Dagbok över inkommen post
E1 - Inkomna skrivelser
F1 - Handlingar rörande facklig verksamhet
F2 - Handlingar rörande skolledare

Svenska Facklärarförbundet (SFF), Sektionen för Landstingsanställda inom Utbildningsnämnden (UN)

 
Historik för
SVENSKA FACKLÄRARFÖRBUNDET (SFL)/SEKTIONEN FÖR LANDSTINGSANSTÄLLDA INOM UTBILDNINGSSEKTIONEN (UN).

I oktober 1978 höll SFL:s medlemmar vid Stockholms läns landstings utbildningsnämnd sitt första årsmöte för bildandet av UN-sektionen. I sektionen, som är underställd SFL AB 1 lokalavdelning för landstingsanställda, ingår också stiftelseskolor, men vilket förhållande som råder mellan UN och stiftelseskolorna är tyvärr oklart. Av handlingar att döma tycks UN och stiftelseskolorna förenas i sektionens verksamhet och är troligen att betrakta som oskiljaktiga. UN-sektionens intresseområden har varit bl.a. skydds- och arbetsmiljöfrågor, utbildningsprogram (för bl.a. lokal- och skyddsombud), avtalsförhandlingar, planering av lärararbetsplatser, utredningar beträffande psykosocial miljö på arbetsplatser, ansvarsdelegering, och organisationsfrågor (för vårdhögskolan, gynasieskolan och förvaltningskontoren).

Svenska Facklärarförbundet (SFF), Sektionen för Landstingsanställda inom Utbildningsnämnden (UN)

Handlingarnas tid
1978--1990
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Facklärarförbundet (SFF), Sektionen för Landstingsanställda inom Utbildningsnämnden (UN)