Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundet (SFF), Sociala- och Habiliteringsavdelningarna (SOC/HAB-klubben) inom Omsorgsnämnden (ON)
Arkiv
Sök

Svenska Facklärarförbundet (SFF), Sociala- och Habiliteringsavdelningarna (SOC/HAB-klubben) inom Omsorgsnämnden (ON)

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
556
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2000-11-29
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll med bilagor
A2 - Styrelseprotokoll
B1 - Verksamhetsberättelser

Svenska Facklärarförbundet (SFF), Sociala- och Habiliteringsavdelningarna (SOC/HAB-klubben) inom Omsorgsnämnden (ON)

 
Historik för
SVENSKA FACKLÄRARFÖRBUNDET (SFL)/ SOCIALA- OCH HABILITERINGSAVDELNINGARNA (SOC/HAB-KLUBBEN) INOM OMSORGSNÄMNDEN (ON).

SOC/HAB-klubben är SFL:s områdesklubb (under SFL AB 1 lokalavdelning för landstingsanställda) för anställda inom sociala- och habiliteringsavdelningarna inom Omsorgsnämnden. Under ett interimistiskt årsmöte den 16 februari 1988 beslutades att SOC/HAB-klubben skulle bildas. Av styrelseprotokoll framgår att diskussionsämnen berör löne- och anställningsvillkor, profilering av yrkesroll, bevaka och diskutera "vad som händer inom olika ON-områden", lokalombudsnät, arbetsmiljöfrågor, studieverksamhet, förhandlingar, ekonomiska frågor, och diverse rapporter (avtalskonferenser, revisionsberättelser etc.).

Svenska Facklärarförbundet (SFF), Sociala- och Habiliteringsavdelningarna (SOC/HAB-klubben) inom Omsorgsnämnden (ON)

Handlingarnas tid
1988--1990
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Facklärarförbundet (SFF), Sociala- och Habiliteringsavdelningarna (SOC/HAB-klubben) inom Omsorgsnämnden (ON)