Hem Arkivbildare
Svenska Facklärarförbundet (SFF), Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSN) samt Sociala Nämnden (SN) i AB-län
Arkiv
Sök

Svenska Facklärarförbundet (SFF), Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSN) samt Sociala Nämnden (SN) i AB-län

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
558
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2000-11-28
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll med bilagor
A2 - Styrelseprotokoll med bilagor
B1 - Verksamhetsberättelser
D1 - Medlemmar i SFL HSN/SN

Svenska Facklärarförbundet (SFF), Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSN) samt Sociala Nämnden (SN) i AB-län

 
Historik för
SVENSKA FACKLÄRARFÖRBUNDET (SFL)/HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN (HSN) SAMT SOCIALA NÄMNDEN (SN) I AB-LÄN.

Under ett möte i oktober 1978 bildades en SFL-sektion inom HSN och SN. Till i mars 1979 präglades verksamheten av att konstituera styrelsen samt att undersöka medlemsantalet och utbilda fackliga förtroendemän. I övrigt har styrelsen diskuterat avtalsförhandlingar, studieverksamhet, arbetsmiljöfrågor, hälso- och sjukvårdsfrågor etc. Möjligen kan HSN/SN ha genomfört en omorganisation under våren 1986 då styrelseprotokoll vittnar om ändrad praxis i betecknandet av arkivbildaren; då man t.o.m. mars 1986 betecknar sig själva som "Sektion inom HSN/SN", men fr.o.m. april som "Sektionen inom HSN".

Svenska Facklärarförbundet (SFF), Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSN) samt Sociala Nämnden (SN) i AB-län

Handlingarnas tid
1981--1989
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Facklärarförbundet (SFF), Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSN) samt Sociala Nämnden (SN) i AB-län