Hem Arkivbildare
Föreningen TCOs kursanläggning Foresta
Arkiv
Sök

Föreningen TCOs kursanläggning Foresta

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
546
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2000-11-14
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
Ö1 - Handlingar

Föreningen TCOs kursanläggning Foresta

 
FÖRENINGEN TCOs KURSANLÄGGNING FORESTA nr. 546


Den utbildnings- och kursverksamhet som TCO bedrev och fortfarande i viss mån bedriver fodrade lokaler. Därför införskaffade TCO redan under 1950-talet två st. kursgårdar Bergendal och Gällöfsta. Den senare inlöstes av staten i mitten av 1960-talet och gjorde behovet av en ny kursgård tämligen påträngande. Det dröjde dock fram till 1977 innan Foresta på Lidingö inköptes.

Foresta hade tidigare varit ett hotell och låg, till skillnad från Bergendal och Gällöfsta, intill bebyggelse.

Foresta utgörs i själva verket av två arkivbildare. Dels Föreningen TCOs kursanläggning Foresta och dels Hotell och Restaurant AB Foresta. Skillnaden mellan dessa är inte helt klar. Den förra är/var dock ägare till den senare, vilken förmodligen skötte driften. Föreningen var skötte i första hand kapitalbildning och större om- och tillbyggnader.

Huruvida arkivbildarna fortfarande existerar eller har upphört är oklart. Handlingarna slutar 1985 och någon information om eventuell nedläggning finns inte.

Arkivet inlevererades till TAM-Arkiv i samband med leveranser från TCO. Det består huvudsakligen av protokoll och korrespondens från 1977-1981. Protokollen sträcker sig, med vissa luckor, fram till 1985. Därutöver finns handlingar rörande om- och tillbyggnader, inköp 1977 och vissa avtal. Det är förmodligen endast en del av arkivet. Övriga delar torde återfinnas på Foresta.

Då arkivet endast omfattar två volymer har inte någon serieindelning gjorts.


Föreningen TCOs kursanläggning Foresta

Handlingarnas tid
1977--1985
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Föreningen TCOs kursanläggning Foresta