Hem Arkivbildare
Sveriges Småskollärarförbund, SSLF
Arkiv
Sök

Sveriges Småskollärarförbund, SSLF

 

SVERIGES SMÅSKOLLÄRARFÖRBUND/SSLF

Organisationen

Förbundet bildades 1918 under namnet Sveriges Småskollärarinneförening (SSF). Lokala småskollärarinneföreningar fanns dock redan tidigare, bl.a. i Örebro, Malmö, Göteborg och Norrköping. En förbundsbildning hade också ägt rum tidigare (år 1900) genom Föreningen Småskollärarinneförbundet u.p.a., vars verksamhet dock var mycket begränsad (se vidare nedan.)

Bakom förbundets tillkomst låg att riksdagen 1918 beslutat om ett antal åtgärder för att stärka småskolans ställning. Officiellt blev den först nu en del av folkskolan. Förbättringar infördes också av småskollärarinnornas anställningsvillkor, bl.a. genom tillkomsten av ordinarie tjänster. Förbättringarna tillfredsställde emellertid inte kraven och det var närmast detta som var den utlösande faktorn för förbundets bildande.

År 1943 ändrades namnet till Sveriges Småskollärarinneförbund och 1957 antog man namnet Sveriges Småskollärarförbund (SSLF). År 1967 uppgick förbundet i Sveriges Lärarförbund.

Förbundet anslöt sig 1944 till det s.k. gamla Tco och ingick därmed i nuvarande TCO från dess begynnelse samma år.


Arkivet

Från 1944 utgav förbundet tidskriften Svensk Skoltidning. Småskollärarinnorna hade emellertid redan från 1910 ett språkrör i tidningen Småskolan, utgiven av Svensk Lärartidning, vilken i sin tur var organ för Sveriges Allmänna Folkskollärareförening (SAF) där en del av småskollärarinnorna ingick som medlemmar. Officiellt organ för förbundet blev Småskolan först 1924. Den upphörde som egen tidskrift 1935. Under perioden fram till 1944 disponerade förbundet ett antal sidor i Svensk Lärartidning. Detta är förklaringen till luckan 1936-1943 i serie L 1.

Föreningen Småskollärarinneförbundet är en egen arkivbildare, vars handlingar utgör serie Ö1. Serie Ö 2 innehåller handlingar relaterade till Yrkeskvinnors Samarbetsförbund, som också är egen arkivbildare med handlingar förvarade hos TAM-Arkiv (arkiv nummer 148). Serie Ö 3 är en sammanslagning av lösa handingar från flera kända kvinnoorganisationer och deras företrädare och serie Ö 4 relaterar till Hjalmar Petrestiftelsen, vilket också är fallet med en serie i Svenska Folkskollärarinneförbundets arkiv nr 226 serie Ö3

Först 1936 fick förbundet sin första anställda funktionär och 1940 en ombudsman. Dessförinnan förvarades handlingarna hos förtroendevalda funktionärer. Detta kan ha påverkat bevarandet negativt. Arkivet ger dock en god bild av förbundets verksamhet.


Litteratur

Bergström, Carin, Skolmostrar och läsmästare. Lärare på landet före folkskolereformen 1842 (Stockholm 2000).
Florin, Christina, Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906 (Umeå 1987).
Åberg, Gertrud, Sveriges småskollärare och deras förbund 1918-1966 (Stockholm 1978).Sveriges Småskollärarförbund, SSLF

Handlingarnas tid
1916--1967
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sveriges Småskollärarförbund, SSLF