Hem Arkivbildare
Sjukvårdens och Socialvårdens Planerings- och Rationaliseringsinstituts Tjänstemannaförening/SPRI-T, Avd 143 inom Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF)
Arkiv
Sök

Sjukvårdens och Socialvårdens Planerings- och Rationaliseringsinstituts Tjänstemannaförening/SPRI-T, Avd 143 inom Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF)

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
551
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
2000-05-26
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
A2 - Styrelsemötesprotokoll
A3 - Föreningsmötesprotokoll
A4 - Övriga protokoll
E1 - Korrespondens
L1 - Dekaler
Z1 - Videofilmer

Sjukvårdens och Socialvårdens Planerings- och Rationaliseringsinstituts Tjänstemannaförening/SPRI-T, Avd 143 inom Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF)

 
Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut/Spri-T, avd 143 inom SKTF, nr 551


Spri-T står för Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstituts tjänstemannaförening och utgör avdelning 143 inom SKTF. Spri-T bildades den 1 januari 1968 då föreningen Centrala sjukvårdsberedningens tjänstemannaförening (CSBT) bytte arbetsgivare och övergick från Centrala sjukvårdsberedningen till Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri) och därmed ändrade namn och stadgar. Den 1 januari 1969 begärde man utträde ur Statstjänstemannaförbundet och anslöt sig i stället till SKTF.

I stadgarna för Spri-T står att föreningen har till ändamål att tillvarata och främja gemensamma fackliga intressen hos tjänstemännen vid Spri, eller av Spri ägda bolag. Föreningen är partipolitiskt neutral och får inte uttala sig i eller besluta i frågor av partipolitisk karaktär. Föreningens syfte är att förbättra medlemmarnas materiella villkor och arbetsvillkor samt Spris insatser i hälso- och sjukvården.

Spri upphörde den 1 januari 2000 och därmed lades även föreningen Spri-T ned.

Arkivet utgörs främst av protokoll indelade i fyra serier; årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll, föreningsmötesprotokoll och övriga protokoll. Dessutom finns en liten serie kallad korrespondens samt några dekaler och videofilmer. Samtliga serier, utom videofilmerna, är i kartong och kronologiskt ordnade. Filmerna är överförda till TAM-Arkivs videosamling.

Materialet spänner över hela Spri-T's verksamhetsperiod, dvs 1968-1999.

Sjukvårdens och Socialvårdens Planerings- och Rationaliseringsinstituts Tjänstemannaförening/SPRI-T, Avd 143 inom Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF)

Handlingarnas tid
1967--1999
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sjukvårdens och Socialvårdens Planerings- och Rationaliseringsinstituts Tjänstemannaförening/SPRI-T, Avd 143 inom Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF)