Hem Arkivbildare
Sjukhuskontorens Personalförening
Arkiv
Sök

Sjukhuskontorens Personalförening

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
62
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1998-10-29
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Allmän serie

Sjukhuskontorens Personalförening

 
SJUKHUSKONTORENS PERSONALFÖRENING, 62

Sjukhuskontorens personal bildades den 3/4 1934, delvis med anledning av en löneaktion samma år. Tjänstemän vid Stockholms stad sjukhus sysslomans- eller kamerala kontor kunde bli medlemmar i föreningen.

Föreningen gick med i Stockholms stads tjänstemäns samorganisation redan från början och köpte även andelar i tidningen Vår stad 1937. I och med den organisation som skedde 1937 av samorganisationen, som stipulerade att medlemsföreningar även måste vara medlem i SKTF, gick Sjukhuskontorens personalförening med i SKTF.

Den 1 januari 1950 uppgick Personalföreningen i Stockholms Stads tjänstemäns förening.

Arkivet
Arkivet var tidigare förtecknat enligt det gamla förteckningssystemet, men är nu omförtecknat. Handlingarna omfattar tiden 1934-1946 och består av protokoll, räkenskaper och korrespondens. Gallring har inte behövts genomföras, då detta gjordes vid det förra förtecknandet. Det som då gallrades var "handlingar som bedömdes sakna historiskt eller organisatoriskt intresse" Tyvärr så framgår inte exakt vad som gallrats, men det rör sig troligen om räkenskapshandlingar då merparten av dessa saknas.

Då arkivet är så litet, är det ej serieindelat, utan endast volymförtecknat.

Stockholm den 4 november 1998
Jenny Andersson

Sjukhuskontorens Personalförening

Handlingarnas tid
1934--1946
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.5 Hyllmeter


Anmärkning
SKTF

Sjukhuskontorens Personalförening