Hem Arkivbildare
Fredrika Bremerförbundets Sjukvårdskommitté
Arkiv
Sök

Fredrika Bremerförbundets Sjukvårdskommitté

 

FREDRIKA BREMERFÖRBUNDETS SJUKVÅRDSKOMMITTÉ, 79


1. Historia

Fredrika Bremerförbundets sjukvårdskommitté bildades år 1892. Initiativtagare var Sophie Adlersparre (1823-1895) som var sin tids mest framstående organisatör inom den svenska kvinnorörelsen enligt de riktlinjer som Fredrika Bremer angivit Hon blev kommitténs drivande kraft och dess förste ordförande.

Sjukvårdskommitténs verksamhet, sett ur ett övergripande perspektiv, bestod i att fästa samhällets blickar på den dåtida sjukvårdens brister och missförhållanden. Häri ingick bl.a. att förbättra sjuksköterskornas arbetsförhållanden, att verka för en bättre utbildning, och till detta fördela stipendiemedel. Kommittén drev igenom såväl sjuk- som pensionskassa, Svenska Sjuksköterskors allmänna pensionsförening.

Som en sidogren inom kommitténs verksamhet drevs en arbetsförmedling för sjuksköterskor vilken från 1902 fick en självständig administration under namnet Fredrika Bremerförbundets sjuksköterskebyrå. Trots att denna byråverksamhet drevs självständigt sorterade man organisatoriskt under kommittén. Vid sidan av förmedlingsverksamheten drev byrån ett hem för sköterskor. Man hade också ett tiotal lokalavdelningar i landets större städer. Sjuksköterskebyrån lades ner 1953 i samband med att verksamheten uppgick i Sveriges Sjuksköterskors Arbetsförmedling.

FBF:s sjukvårdskommitté upphörde 1960, och i samband härmed togs dess frågor över av Svensk Sjuksköterskeförening.

2. Arkivet

Samtliga protokoll tycks bevarade genom FBF:s sjukvårdskommittés hela verksamhetstid. I övrigt återstår endast rester av dess kärnverksamhet.

Vad gäller avdelningen FBF:s sjuksköterskebyrå är materialet betydligt rikare. Diarie- och matrikelserierna är intakta medan korrespondensen har luckor, men har i stort bevarats i sviter.

Under huvudrubrikerna korrespondens och räkenskaper var det nödvändigt att separera kommitténs kärnverksamhet ifrån sjuksköterskebyråns, och har därför arkivlagts i egna serier.

I ansökningsdiariet C1 kan man se att namn införts fram till 1957, trots att byråverksamheten, som nämnts, avslutades redan 1953. Här rör det sig om sköterskor som ansökte om rätt att bära Fredrika Bremerförbundets prestigefyllda emblem.

I de fall handlingarna är inbundna har detta angivits under serieanmärkning. I övrigt rör det sig alltid om lösa blad i omslag och kartonger, och har därför inte angivits.

Materialet levererades av Svensk Sjuksköterskeförening vid slutet av 1980-talet.
Fredrika Bremerförbundets Sjukvårdskommitté

Handlingarnas tid
1892--1960
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Fredrika Bremerförbundets Sjukvårdskommitté