Hem Arkivbildare
Vårdyrkesstuderandes Riksförbund, VRF
Arkiv
Sök

Vårdyrkesstuderandes Riksförbund, VRF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
192
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Kongressprotokoll med bilagor
A2 - Styrelseprotokoll med bilagor
B1 - Stadgar
C1 - In- och utgående diarier
D1 - Medlemsregister
D2 - Adressförteckningar
E1 - Korrespondens
F1 - Diarieförda handlingar
F2 - Övriga ämnesordnade handlingar
G1 - Verifikationer
L1 - "Vanvård"
L2 - Broschyrer

Vårdyrkesstuderandes Riksförbund, VRF

 
VÅRDYRKESSTUDERANDES RIKSFÖRBUND/ VRF, NR 192

I juni 1971 infördes den nya gymnasieskolan med en tvåårig vårdlinje. Förväntningarna var högt ställda och efterhand började de studerande att protestera. De studerande i Umeå gick ut med ett brev till skolorna i landet där de ville utbyta erfarenheter. Detta blev det första steget mot en mer organiserad protest: "Undersköterskekompetens efter avslutad utbildning". En riksomfattande namninsamling. Under tiden kontaktades bl.a. SECO, Elevförbundet och SSEF för att efterhöra deras synpunkter och möjligheterna att bilda en fastare organisation dryftades. SECO och Elevförbundet meddelade att de hade svårt att få grepp om vårdlinjens speciella problem, medan SSEF visade intresse, men kunde inte av stadgeskäl ansluta de studerande.

I juni 1973 samlades studerande på en konferens och bildade så Vårdyrkesstuderandes Riksförbund VRF. Förbundet stod öppet för studerande på gymnasieskolans vårdlinje och elever från mentalskötarkurserna.

Den första frågan att ta itu med var praktikbetygen (som drevs parallellt med SSEF). Från början gällde saken endast en reformering av betygssystemet, men snart propagerade man för ett totalt avskaffande. Möjligheterna till vidareutbildning tog också förbundets tid och krafter i anspråk. Eleverna vid mentalskötarkurserna, vilka ansågs ha speicella problem bildade en egen sektion (MSS = Mentalskötarsektionen) inom förbundet.

VRF etablerade omedelbart samarbete med framförallt SSEF och SLEF. SSEF upplät bl.a. sin tidskrift VST för VRF, men från 1974 gav VRF ut en egen tidskrift med namnet "Vanvård".

I VRF:s arkiv finns handlingar från starten 1973 och fram till 1976 (protokoll) respektive 1977 (diarieförda handlingar). Vad som sedan hände är oklart, men troligen upplöstes eller avsomnade förbundet någon gång under 1977. I handlingarna talas det om dålig ekonomi och problem med medlemsrekrytering och kontaker mellan ledning och medlemmar.

De arkivhandlingar som är bevarade skiftar i omfång och innehåll. Serierna med kongressprotokoll och diarieförda handlingar är nästan kompletta medan styrelseprotokollen rymmer stora luckor bland såväl protokoll som bilagor. Av räkenskaperna är endast verifikationer för tiden juni 1973-juni 1974 samt 1976 bevarade.

Vårdyrkesstuderandes Riksförbund, VRF

Handlingarnas tid
1972--1977
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vårdyrkesstuderandes Riksförbund, VRF