Hem Arkivbildare
Vårdförbundet SHSTF
Arkiv
Sök

Vårdförbundet SHSTF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
36
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Kongress
A1a - Kongressprotokoll
A1b - Kongress: bilagor till protokoll
A1c - Samarbetsgruppen för bildandet av SHSTF: protokoll med bilagor
A2 - Representantskap
A2a - Representantskapsprotokoll
A2b - Representantskap: bilagor till protokoll
A3 - Förbundsstyrelse
A3a - Förbundsstyrelseprotokoll
A3b - Förbundsstyrelse: bilagor till protokoll
A4 - Ledningsgrupp
A4a - Ledningsgruppsprotokoll
A4b - Ledningsgrupp: bilagor till protokoll
A5 - Förhandlingsdelegation
A5a - Förhandlingsdelegationsprotokoll
A5b - Förhandlingsdelegation: bilagor till protokoll
A6 - Förhandlingsrådet
A6a - Förhandlingsrådsprotokoll
A6b - Förhandlingsrådet: bilagor till protokoll
A7 - Avtalsfullmäktige
A7a - Avtalsfullmäktigeprotokoll
A7b - Avtalsfullmäktige: bilagor till protokoll
A8 - Ekonomiska rådet: protokoll med bilagor
A9 - Förbundskanslikonferens: protokoll med bilagor
A10 - SHSTF:s stadgekommitté: protokoll med bilagor
A11 - SHSTF:s valberedning: protokoll med bilagor
A12 - SHSTF:s samrådsgrupp: protokoll med bilagor
A13 - Ansvarskommitté: protokoll med bilagor
A14 - Ansvarsnämnd: protokoll med bilagor
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
B3 - Cirkulär
B3a - Cirkulärskrivelser: centrala kansliet
B3aa - Cirkulärskrivelser: centrala kansliet, allmän serie
B3ab - Cirkulärskrivelser: centrala kansliet, informationsavdelningen
B3ac - Cirkulärskrivelser: centrala kansliet, förhandlingsavdelningen
B3ad - Cirkulärskrivelser: centrala kansliet, personalpolitiska avdelningen
B3ae - Cirkulärskrivelser: centrala kansliet, övrigt
B3b - SHSTF löpsedel
B3c - SHSTF aktuellt
B3d - Personalinformation för anställda på centrala kansliet
B3e - Personalinformation för samtliga anställda
B3f - Veckonytt för SHSTFs centrala kansli
B3g - SHSTF information till linjenämndsledamöter
B3h - SHSTF information till skolledare
B3i - SHSTF information till länsombud
B3j - SO-aktuellt
B3k - Förhandlingsnytt
B3l - Stämmonytt
B3m - Nät-Nytt
B3n - Friskt vågat
B3o - Avtal -83
B3p - Konfliktinfo -86
B4 - Trycksaker
B4a - Stämma och kongress
B4b - Lönepolitik, avtal, konflikter
B4c - Facklig information och utbildning
B4d - Ansvarighetsnämnden, Ansvarskommittén, etikfrågor
B4e - Informationsmaterial om Vårdförbundet
B4f - Medlemsundersökningar
B4g - Vårdförbundets yrkesgrupper
B4h - Hälso- och sjukvårdsstämman
B4i - BraVå - Bra vård för äldre
B4j - Vårdförbundets internationella program
B4k - Information översatt till engelska
B4l - VIAM - Vårdförbundet service AB
B4m - Trycksaker: övrigt
B4n - PR-artiklar, grafisk profil
B5 - Förbundets tidskrifter
B5a - Förbundets tidskrifter: Vårdfacket
B5b - Förbundets tidskrifter: Kanalen
B6 - Litteratur
B7 - FoU-rapporter
C1 - Huvuddiarium
C2 - Register till huvuddiarium
C3 - Samlingsnummer till diariet
D1 - Arkivförteckning
E1 - Skrivelser
E1a - Skrivelser: enskilda personer
E1b - Skrivelser: organisationer
F1 - Handlingar enligt dossierplan 1986-1988
F1a - Handlingar enligt dossier Ad 1986
F1b - Handlingar enligt dossier Ad 1987
F1c - Handlingar enligt dossier Ad 1988
F1d - Handlingar enligt dossier Ek 1986-1988
F1e - Handlingar enligt dossier Fö 1986-1987
F1f - Handlingar enligt dossier Fö 1987
F1g - Handlingar enligt dossier Fö 1988
F1h - Handlingar enligt dossier Hs 1986-1988
F1i - Handlingar enligt dossier Pe 1986-1987
F1j - Handlingar enligt dossier Su 1986-1987
F1k - Handlingar enligt dossier Ör 1986-1988
F2 - Handlingar rörande förhandlingar
F2a - Förhandlingar: staten
F2aa - Förhandlingar: staten: allmän serie
F2ab - Förhandlingar: staten: allmänna avtal, huvudavtal
F2ac - Förhandlingar: staten: B-listeförhandlingar och allmänna anställningsvillkor
F2ad - Förhandlingar: staten: arbetstid
F2ae - Förhandlingar: staten: arvodesanställning
F2af - Förhandlingar: staten: översynsförhandlingar
F2ag - Förhandlingar: staten: pensioner, övriga handlingar
F2ah - Förhandlingar: staten: ämbetsverk m.fl
F2ai - Förhandlingar: staten: undervisningsområdet
F2aj - Förhandlingar: staten: tolkning och tillämpning av avtal
F2ak - Förhandlingar: staten: övrigt
F2b - Förhandlingar: Stadsförbundet
F2ba - Förhandlingar: Stadsförbundet: allmän serie
F2bb - Förhandlingar: Stadsförbundet: Stockholm
F2bc - Förhandlingar: Stadsförbundet: Göteborg, Malmö
F2bd - Förhandlingar: Stadsförbundet: övriga städer
F2be - Förhandlingar: Stadsförbundet: köpingar
F2c - Förhandlingar: Kommunförbundet, kommuner
F2ca - Förhandlingar: Kommunförbundet, kommuner: allmän serie
F2cb - Förhandlingar: Kommunförbundet, kommuner: huvudavtal
F2cc - Förhandlingar: Kommunförbundet, kommuner: kommunala avtal
F2cd - Förhandlingar: Kommunförbundet, kommuner: centrala avtal
F2ce - Förhandlingar: Kommunförbundet, kommuner: primärkommuner
F2cf - Förhandlingar: Kommunförbundet, kommuner: tolkning och tillämpning av avtal
F2d - Förhandlingar: Landstingsförbundet, landstingen
F2da - Förhandlingar: Landstingsförbundet, landstingen: allmän serie
F2db - Förhandlingar: Landstingsförbundet, landstingen: huvudavtal
F2dc - Förhandlingar: Landstingsförbundet, landstingen: kollektivavtal
F2dd - Förhandlingar: Landstingsförbundet, landstingen: tolkning och tillämpning av avtal
F2de - Förhandlingar: Landstingsförbundet, landstingen: specialbestämmelser
F2df - Förhandlingar: Landstingsförbundet, landstingen: länsvis
F2e - Förhandlingar: enskilda sektorn, stiftelser
F2ea - Förhandlingar: enskilda sektorn, stiftelser: allmän serie
F2eb - Förhandlingar: enskilda sektorn, stiftelser: företag
F2f - Förhandlingar: kommunförbundet: kyrkoråd och församlingar
F2g - Förhandlingar: arbetsmiljö
F2h - Förhandlingar: arbetstidsfrågor
F2i - Förhandlingar: företagsnämndsverksamhet
F2j - Förhandlingar: övrigt
F3 - Handlingar rörande SHSTF:s organisation
F3a - SHSTF:s organisation: allmän serie
F3b - SHSTF:s organisation: arbetsgrupper
F3ba - SHSTF:s organisation: arbetsgrupper: allmän serie
F3bb - SHSTF:s organisation: arbetsgrupper: förbundsfrågor
F3c - SHSTF:s organisation: kommittéer
F3d - SHSTF:s organisation: förbundsledningen
F3e - SHSTF:s organisation: konferenser
F3f - SHSTF:s organisation: kursverksamhet, kurser
F3g - SHSTF:s organisation: information
F4 - SHSTF:s lokala organisation
F4a - SHSTF:s lokala organisation: allmän serie
F4b - SHSTF:s lokala organisation: länsavdelningar
F4c - SHSTF:s lokala organisation: riksföreningar / rikssektioner
F5 - SHSTF:s samarbetsorganisationer
F5a - SHSTF:s samarbetsorganisationer: allmän serie
F5b - SHSTF:s samarbetsorganisationer: SSF: Svensk sjuksköterskeförening
F5c - SHSTF:s samarbetsorganisationer: SSEF: Svenska sjuksköterskeelevers förbund
F5d - SHSTF:s samarbetsorganisationer: SBF: Svenska barnmorskeförbundet
F5e - SHSTF:s samarbetsorganisationer: SLF: Svenska laboratorieassistentföreningen
F5g - SHSTF:s samarbetsorganisationer: MAF: Medicintekniska assistentföreningen
F5h - SHSTF:s samarbetsorganisationer: samverkansavtal
F6 - Medlemsskap
F7 - Remisser
F7a - Remisser: internremisser
F7b - Remisser: departement
F7c - Remisser: ämbetsverk, myndigheter
F7d - Remisser: landsting
F7e - Remisser: kommuner
F8 - Arbetsgrupper
F9 - Juridiska frågor och ärenden
F9a - Juridiska frågor: skadeståndsärenden
F9b - Juridiska frågor: besvärsärenden
F9c - Juridiska frågor: tolkning av lagbestämmelser, återbetalningsskyldighet
F9d - Juridiska frågor: tjänstefel, brottmål
F9e - Juridiska frågor: dialysolyckan
F9f - Juridiska frågor: jämställdhet, övrigt
F9g - Juridiska frågor: arbetsrätt
F9h - Juridiska frågor: Arbetsdomstolen
F9i - Juridiska frågor: återbetalning och konfliktfrågor
F9j - Juridiska frågor: ej diariefört
F10 - Hälso- och sjukvårdsfrågor
F10a - Hälso- och sjukvårdsfrågor: allmän serie
F10b - Hälso- och sjukvårdsfrågor: öppen vård
F10c - Hälso- och sjukvårdsfrågor: ansvarighetsfall
F10d - Hälso- och sjukvårdsfrågor: behörighetsfrågor
F10e - Hälso- och sjukvårdsfrågor: övrigt
F11 - Studier och utbildning
F11a - Studier och utbildning: yrkes- och studierådgivning
F11b - Studier och utbildning: sjuksköterskeutbildning
F11c - Studier och utbildning: kurs i administration och utbildning för vårdpersonal
F11d - Studier och utbildning: vårdlärarlinjen m.m.
F11e - Studier och utbildning: högskolan, allmänt
F11f - Studier och utbildning: annan akademisk utbildning
F11g - Studier och utbildning: hälso- och sjukvårdslinjen, övrig vårdutbildning
F11h - Studier och utbildning: fortbildning i yrkesämnen
F11i - Studier och utbildning: arbetsmarknadsutbilning
F11j - Studier och utbildning: facklig utbildning - allmänt
F11k - Studier och utbildning: förbundets yrkesgrupper
F12 - Utredning
F12a - Utredning: allmän serie
F12b - Utredning: utbildningsfrågor
F12c - Utredning: Socialstyrelsens register m.m.
F12d - Utredning: statistik
F12da - Utredning: statistik: offentliga huvudmännen
F12db - Utredning: statistik: övriga organisationer
F12dc - Utredning: statistik: löner
F12dd - Utredning: statistik: medlemmar
F12e - Utredning: allmänna anställningsvillkor
F12f - Utredning: förhandlingsberäkningar
F12g - Utredning: samhällsfrågor
F12h - Utredning: nomenklatur
F12i - Utredning: utredningar rörande yrkesfrågor
F12j - Utredning: sjukhusens eller arbetets organisation
F12k - Utredning: interna utredningar
F12l - Utredning: konfliktfrågor
F12m - Utredning: arbetsmarknadsfrågor
F12n - Utredning: övrigt
F13 - Personalfrågor
F13a - Personalfrågor: lagstiftning
F13b - Personalfrågor: avtal
F13c - Personalfrågor: personalvård, övrigt
F13d - Personalfrågor: upphörda anställningar
F13e - Personalfrågor: personalklubben, HTF-klubben
F14 - Samarbete med andra organisationer
F14a - Samarbete med andra organisationer: extern representation
F14aa - Samarbete med andra organisationer: extern representation: kommittér m.m
F14ab - Samarbete med andra organisationer: extern representation: allmän serie
F14ac - Samarbete med andra organisationer: extern representation - arbetsgrupper
F14b - Samarbete med andra organisationer: internationellt samarbete
F14c - Samarbete med andra organisationer: TCO
F14ca - Samarbete med andra organisationer: TCO: beslutsorgan
F14cb - Samarbete med andra organisationer: TCO: allmän serie
F14cc - Samarbete med andra organisationer: TCO: remisser och yttranden
F14cd - Samarbete med andra organisationer: TCO-K
F14ce - Samarbete med andra organisationer: TCO-KL
F14cf - Samarbete med andra organisationer: TCO-KS
F14cg - Samarbete med andra organisationer: TCO: övrigt
F14ch - Samarbete med andra organisationer: TCO-S beslutsorgan
F14ci - Samarbete med andra organisationer: TCO-S: allmänn serie
F14d - Samarbete med andra organisationer: KTK Kommunaltjänstemannakartellen
F14e - Samarbete med andra organisationer: TBV Tjänstemännens bildningsverksamhet
F15 - Pressklipp
G1 - Huvudböcker
G2 - Bokslut
G3 - Budget
Ö1 - Föremål

Vårdförbundet SHSTF

 
VÅRDFÖRBUNDET / SHSTF, 36


Den 29 januari 1965 konstitueras Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund, SHSTF av Svensk sjuksköterskeförening: SSF, Svenska laboratorieassistentföreningen: SLF och Medicinsk-tekniska assistentföreningen: MAF. Förbundet skall vara anslutet till TCO och fungera som en gemensam förhandlingsorganisation för de tre föreningarna.
Högsta beslutande organ blir förbundsstämman som sammanträder vartannat år. Förbundsstyrelsen fungerar som verkställande organ och förhandlingsdelegation.
De vanliga medlemmarna tillhör fortfarande medlemsorganisationerna. Dessa har också lokalavdelningar medan SHSTF saknar en lokal organisation. Det är bland annat behovet av en sådan som leder till en omorganisation av förbundet 1976, då även Svenska barnmorskeförbundet, SBF blir fullvärdig medlem.
MAF upphör att existera 1986.

Stora delar av SSFs verksamheter överförs successivt till SHSTF, medan andra delar avvecklas. 1971 överförs förhandlingsavdelningen, utredningsavdelningen och medlemsregistret. 1976 läggs SSFs medlemstidning ned, samma år startar SHSTF medlemstidningen Vårdfacket. Tidningen Kanalen börjar ges ut 1987 och vänder sig till förtroendevalda. Tidningen LIV (Ledarskap i vården) har målgruppen chefer och ledare inom vården.

1976 beslutas att de olika medlemsgruppernas medlemmar skall vara individuellt anslutna till SHSTF med samtidigt medlemskap i respektive yrkesorganisation. Även SSFs rikssektioner, numera Riksföreningar, överförs. Riksföreningarna riktar sig till medlemmar med gemensam specialistutbildning. Fr.o.m. 1999 tillhör inte längre Riksföreningarna Vårdförbundet, samarbetet regleras i stället genom samarbetsavtal.

1989 överförs medlemskapet i ICN (International Council of Nurses) och SSN (Sjuksköterskornas samarbete i Norden) till Vårdförbundet.
1999 upphör alla organisatoriska band mellan SSF och Vårdförbundet, liksom det samtidiga medlemskapet.

1993 byter SHSTF namn till Vårdförbundet SHSTF, 1997 ändras namnet till Vårdförbundet.

Vårdförbundet 2006 beskriver sig på sin hemsida som "ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för ständig utveckling av god vård med utgångspunkt i individen". De nuvarande medlemsgrupperna är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det finns 21 länsbaserade lokalavdelningar och ett centralt kansli. År 1965 hade Vårdförbundet 31 733 medlemmar, år 1976: 66 713. År 2005 är medlemsantalet 112 486, varav sjuksköterskor är den enskilt största medlemsgruppen.
Högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vart tredje år och väljer förbundsstyrelse som fungerar som verkställande organ mellan kongresserna. Årsmötet/representantskapet är den lokala avdelningens högsta beslutande organ, man sammanträder varje år.
Sedan 1989 anordnar Vårdförbundet vartannat år en Hälso- och sjukvårdsstämma.


Ordföranden:
1965-1977 Gerd Zetterström Lagervall
1977-1986 Marianne Lundqvist
1986-1994 Inger Ohlsson
1994-2005 Eva Fernvall
2005- Anna-Karin Eklund

Källor: SHSTF. 25 dramatiska år, Birgitta Bygren, 1995
Systerskap i förändring - en bok utgiven till SSFs 75-årsjubileum 1985, Gerd Zetterström Lagervall m.fl, 1985


Andra arkivbildare med anknytning till Vårdförbundet
Eklund, Anna-Karin, arkivnr 755.

Vårdförbundet SHSTF

Handlingarnas tid
1964--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
Medlem 1.1

Anmärkning

Vårdförbundet SHSTF