Hem Arkivbildare
Tulltjänstemännens Semesterhemskommitté
Arkiv
Sök

Tulltjänstemännens Semesterhemskommitté

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
340
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
B1 - Verksamhets- och revisionsberättelser
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande semesterhem
F2 - Handlingar rörande försäkringar
G1 - Deklarationer
G2 - Huvudböcker
G3 - Kassaböcker
G4a - Verifikationer; Huvudserie
G4b - Verifikationer; Skatt och arbetsgivaravgifter

Tulltjänstemännens Semesterhemskommitté

 
TULLTJÄNSTEMÄNNENS SEMESTERHEMSKOMMITTÉ, NR 340

Tulltjänstemännens Semesterhemskommitté bildades den 1 juni 1958. Då hade tankar på en sådan inrättning diskuterats sedan 1952. Liknade inrättningar fanns redan hos bl. a. Postverket (Postpersonalens Semesterhemsförening) och Vattenfall. Stiftarna var Svenska Tullmannaförbundet (STF) och Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund (SATF).
Till kommitténs uppgifter hörde att förvalta och förmedla uthyrning av semesterlägenheter åt medlemmar. Från början disponerade man fastigheten Tyludden (Halland) för detta ändamål. Senare utvidgades verksamheten med Kämpinge, Höllviksnäs(Skåne) Joesjö-Strimasund, Näsfjällen (Västerbotten) m. fl.
Dessa anläggningar antingen förvaltades eller disponerades av semesterhemskommittén.

Kommittén upphörde den 31 december 1989. Den kom delvis att ersättas av Tulltjänstemännens Semesterhem- och Stipendiestiftelse.
Arkivet är av tämligen god kvalité och omfång. Dock saknas protokoll från vissa år.

Tulltjänstemännens Semesterhemskommitté

Handlingarnas tid
1952--1990
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Tulltjänstemännens Semesterhemskommitté