Hem Arkivbildare
Tjänstemannaorganisationernas Arbetslöshetskommitte, TAK
Arkiv
Sök

Tjänstemannaorganisationernas Arbetslöshetskommitte, TAK

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
215
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Förvaltningsutskottsprotokoll
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
E1 - Korrespondens
F1 - Ämnesordnade handlingar
G1 - Räkenskaper
L1 - Affischer

Tjänstemannaorganisationernas Arbetslöshetskommitte, TAK

 
TJÄNSTEMANNAORGANISATIONERNAS ARBETSLÖSHETSKOMMITTÉ/TAK, NR 215

Tjänstemannaorganisationernas Arbetslöshetskommitte bildades den 22 april 1926 och skulle ha som sin uppgift att motta och registrera anmälningar om arbetslöshet, att förmedla anställningar samt att utöva understödsverksamhet.

I arbetslöshetskommitten ingick följande organisationer:

Chalmerska Ingeniörsförenings Stockholmsavdelning
Tekniska Föreningen M.S. (Maskinyrkesskolan)
Stockholms Allmänna Teknikerförbund
Svenska Bankmannaföreningen
Svenska Järnvägarnas Kontorspersonalförbund
Sveriges Arbetsledareförbund
Sveriges Kontoristförening
Sveriges Verkstäders Tjänstemannaförening
Ingeniörsföreningen N. T. I.
Eskilstuna Teknisternas Stockholmsklubb
Trävaruindustrins Kontorstjänstemannaförening

Kommitten tvingades att upphöra med sin verksamhet den 15 februari 1939 efter det att dess tillgångar förskingrats.


Arkivet.
arkivet är mycket inkomplett och bl a saknas protokollen från kommittens årsmöten.

Tjänstemannaorganisationernas Arbetslöshetskommitte, TAK

Handlingarnas tid
1926--1942
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Tjänstemannaorganisationernas Arbetslöshetskommitte, TAK