Hem Arkivbildare
Televerkets Allmänna Tjänstemannaförening, TAT
Arkiv
Sök

Televerkets Allmänna Tjänstemannaförening, TAT

 
TELEVERKETS ALLMÄNNA TJÄNSTEMANNAFÖRENING TAT NR 151

Televerkets Allmänna Tjänstemannaförening (TAT) konstituerades den 2 oktober 1965 genom en sammanslagning mellan Televerkets tjänstemannaförening (TVT) och Televerkets allmänna Ingenjörsförening (TAI). Förhandlingar och diskussioner om en sammanslagning hade förts sedan 1957 ooch stundtals varit nära att lyckas. Till ordförande valdes Karl Arne Arnulf och föreningen hade vid starten ca 1.500 medlemmar.

TAT anslöt sig omedelbart som en riksförening inom Statstjänstemannaförbundet (S), men upptog också diskussioner med andra organisationer inom Televerket. 1966 bildades TVTF-TAT-kommittén för att först och främst lösa frågor i samband med TCO 7 planerna. Då Statstjänstemannaförbundet den 1 juli 1969 gick samman med bl a TVTF i det nya Statstjänstemannaförbundet (ST) ändrades TAT:s organisation så tillvida att den blev en avdelning med mindre självständighet än tidigare. Det nya namnet blev ST-TAT Avd. 212. Proveniensmässigt är TAT och ST-TAT två olika arkivbildare, men av praktiska skäl har de förts samman till en arkivförteckning.

Från 1970 pågick också diskussioner med Svenska Teletjänstemännens Förening (SvTF) om ett samgående. Sedan SvTF gått ur Statstjänstemännens Riksförbund (SR) gick föreningarna samman den 1 oktober 1971 och bildade ST-TF (Teletjänstemännens förening) Avd 212 av ST.

Arkivet från TAT är ganska ofullständigt. Speciellt gäller detta prootkollserierna. Av ombudsmötesprotokollen finns endast det från 1969 och bland styrelse- och AU-protokollen fram till 1970 är det stora luckor. Beträffande serierna A 2 b och A 3 b är det tveksamt om de verkligen är direkta underlag. Vissa handlingar är mera att räkna som korrespondens, men då de vid förtecknandet återfanns som underlag har de fått ligga kvar. Men handlingar som ej återfinns under E och F kan även sökas här. Av räkenskaper finns endast en deklarationshandling från 1971.

Televerkets Allmänna Tjänstemannaförening, TAT

Handlingarnas tid
1963--1971
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Televerkets Allmänna Tjänstemannaförening, TAT