Hem Arkivbildare
Sveriges Statsbanors Stationsmästareförening, SSSF
Arkiv
Sök

Sveriges Statsbanors Stationsmästareförening, SSSF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
250
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
A2 - Styrelsprotokoll
E1 - Korrespondens
K1 - Fotografier

Sveriges Statsbanors Stationsmästareförening, SSSF

 
SVERIGES STATSBANORS STATIONSMÄSTERFÖRENING/SSSF, NR 250

Den 16 maj 1890 samlades stationsmästare och kontorsbiträden till ett möte i Stockholm. Med Nils Malmström som förste ordförande bildades Stationsmästare och Kontorsbiträdes Understödsförening. Såväl stationsmästare och kontorsbiträden hade rätt att gå med. En del kontorsbiträden bröt sig dock ur 1893 och bildade Statsbanornas Kontorsbiträdesförbund (se arkivförteckning). På grund av detta ändrades namnet 1897 till Stationsmästareföreningen och 1915 till Sveriges Statsbanors Stationsmästareförening (SSSF).

Även om organisationen formellt bar namnet Understödsförening fick den också klart fackliga drag. Ute i landet organiserades så särskilda distrikt med en styrelse och på arbetsplatserna fanns sektionsombud.

Arkivet är fragmentariskt, och vissa protokoll från gemensamma sammanträden med Sveriges Statsbanors Kontotrstjänstemanna-
förbund (SSKF) finns i SSKFs arkiv. SSSF upphörde 1932 då föreningen gick samman med SSKF och bildade Statsbanornas Stationsmästare och Kontoristförbund (SSKF).

Sveriges Statsbanors Stationsmästareförening, SSSF

Handlingarnas tid
1890--1933
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sveriges Statsbanors Stationsmästareförening, SSSF