Hem Arkivbildare
Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 1, Tyresö
Arkiv
Sök

Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 1, Tyresö

 
SVERIGES LÄRARFÖRBUNDS AVDELNING B 1/TYRESÖ NR 360

1880 bildades Sveriges Allmäna Folkskollärarförening. Denna ombildades 1946 till en federation bestående av Sv. Småskollärarförening, Sv. Folkskolärarinneförbund och Sv. Folkskollärarförbund. 1963 gick Folkskollärarna samman och bildade Sveriges lärarförbund SL. 1967 fick förbundet sin slutliga form när Sv. småskollärareförening gick med i SL.

Under 1967 fastställdes även indelningen i kretsar och lokalavdelningar. Förbundet delades in i 29 kretsar. Varje län utgjorde en krets, utom Älvsborgs- och Norrbottens län som delades på två kretsar vardera, samt Stockholm, Göteborg och Malmö som bildade egna kretsar. Antalet lokalavdelningar uppgick 1967 till 202.

Vid årsskiftet 1990/91 gick SL samman med SFL. I samband med detta levererades avdelningens handlingar till TAM:s arkiv.

Handlingarna omfattar tiden 1972-1991.

Ordföranden:

1972-1975 Ann-Britt Avelin
1976-1978 Anna-Lena Jarefeldt
1979-1980 Kenneth Flack
1981-1990-02-28 Ingrid Ekman
1990-03-01 Lotta Strand

Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 1, Tyresö

Handlingarnas tid
1972--1991
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sveriges Lärarförbunds Avdelning B 1, Tyresö