Hem Arkivbildare
Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF
Arkiv
Sök

Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

 
SVERIGES FRITIDSPEDAGOGERS FÖRENING, SFF
27
SFF grundades 1 juli 1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL.Första namn var Sveriges Fritidspedagogers Förbund, vilket 1980 ändrades till Sveriges Fritidspedagogers Förening. SFF utgav från 1980 tidskriften Fritidspedagogen . Denna hade haft en stencilerad föregångare med samma namn. Då SFL 1990 gick ihop med Sveriges Lärarförbund upphörde SFF. Bland företrädare för SFF kan Solweig Eklund nämnas. SFF:s arkiv är delvis fuktskadat.


Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Handlingarnas tid
1966--1991
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF