Hem Arkivbildare
Svenska Tullmannaförbundets Diskussionsklubb i Stockholm
Arkiv
Sök

Svenska Tullmannaförbundets Diskussionsklubb i Stockholm

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
316
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll

Svenska Tullmannaförbundets Diskussionsklubb i Stockholm

 
SVENSKA TULLMANNAFÖRBUNDETS DISKUSSIONSKLUBB I STOCKHOLM, NR 316

Svenska Tullmannaförbundets Diskussionsklubb i Stockholm bildades den 16 september 1906. Ändamålet med klubben var att bland Stockholms tullpersonal väcka och diskutera samt på bästa sätt fullfölja sådana frågor som gagnade medlemmarna, anordna lämpliga möten och nöjen, söka bibringa medlemmarna kunskap om parlamentariskt skick och ordning samt öva dem att offentligt uttrycka sina tankar. Vidare att stärka hågen för allmänbildning, omhulda sång och musik samt befrämja nykterheten.

Till en början blev klubben något av en debattklubb för olika frågor som direkt berörde medlemmarna. Flera frågor togs upp där innan avdelningsstyrelsen tog vid.

Under de sista åren kom klubben emellertid att mer och mer stå för den fackliga utbildningen i ABF:s regi. Diskussionsklubben lades ner den 27 januari 1944 på grund av bristande intresse. Dess verksamhet övertogs då av Svenska Tullmannaförbundets avdelning 1 i Stockholm.

Arkivet omfattar protokoll, korrespondens, kassaböcker och medlemsmatriklar. Tyvärr saknas protokoll före 1918 (årsmöten) respektive 1912 (styrelsen). Endast fyra protokoll finns kvar. Korrespondensen är också bitvis fragmentarisk. På grund av handlingarnas ringa omfattning har någon serieindelning inte gjorts utan endast en volymnumrering.

Svenska Tullmannaförbundets Diskussionsklubb i Stockholm

Handlingarnas tid
1906--1944
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Tullmannaförbundets Diskussionsklubb i Stockholm