Hem Arkivbildare
Svenska Tullmannaförbundet, Tullöveruppsyningsmännens klubb i Stockholm, TÖM-klubben
Arkiv
Sök

Svenska Tullmannaförbundet, Tullöveruppsyningsmännens klubb i Stockholm, TÖM-klubben

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
323
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll

Svenska Tullmannaförbundet, Tullöveruppsyningsmännens klubb i Stockholm, TÖM-klubben

 
SVENSKA TULLMANNAFÖRBUNDET/ TULLÖVERUPPSYNINGSMÄNNENS KLUBB I STOCKHOLM / TÖM-KLUBBEN, NR 323

Tullöveruppsyningsmännens klubb i Stockholm (TÖM-klubben) bildades den 8 mars 1939. Ändamålet var att främja samhörighet och utbildning bland medlemmarna samt öka intresset för arbets- och fackliga frågor. Medlemmarna utgjordes av ordinarie tullmästare eller tullöveruppsyningsmän. Därutöver kunde tjänstemän som genomgått generaltullstyrelsens tullöveruppsyningsmanskurs vinna inträde. Senare tillkom också aspiranter till de ovan nämnda befattningarna. Den 31 december 1940 hade klubben 38 medlemmar. 1941 gick klubben in som specialklubb under Svenska Tullmannaförbundets avdelning 1 i Stockholm.

Från och med 1960 kom frågan om klubben skulle bilda en egen avdelning inom Svenska Tullmannaförbundet upp. Den 9 november 1961 tillsattes så kommitté med representanter från klubben och avdelning 1 för att lösa de praktiska frågorna. Och vid årsskiftet 1961/1962 bildades Svenska Tullmannaförbundets avdelning 4 i Stockholm.

TÖM-klubben kom emellertid att bestå som en kamratklubb för de aspiranter till tullöveruppsyningsmanstjänsterna och den 3 maj 1962 bildades TÖM-asp klubben

Arkivet omfattar styrelseprotokoll 1940-1962, årsmötes- och mötesprotokoll 1952-1962 samt kassaböcker 1950-1962. Därutöver finns års- och revisionsberättelser, stadgar (vissa år) och korrespondens. Då handlingarnas omfattning är ringa har endast en volymindelning gjorts.

I handlingarna finns också de första åren av TÖM-aps-klubbens verksamhet (1962-1963).

Svenska Tullmannaförbundet, Tullöveruppsyningsmännens klubb i Stockholm, TÖM-klubben

Handlingarnas tid
1940--1970
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Tullmannaförbundet, Tullöveruppsyningsmännens klubb i Stockholm, TÖM-klubben