Hem Arkivbildare
Tullvakternas Kamratklubb
Arkiv
Sök

Tullvakternas Kamratklubb

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
320
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
G1 - Inventarieböcker
G2 - Huvudböcker
G3 - Kassaböcker
G4 - Verifikationer

Tullvakternas Kamratklubb

 
TULLVAKTERNAS KAMRATKLUBB, NR 320

Tullvakternas Kamratklubb bildades den 22 oktober 1936 som en yrkesklubb under Svenska Tullmannaförbundets avd. 1 i Stockholm. Som medlemmar antogs tullvakter i förmansställning som var anslutna till Svenska Tullmannaförbundet. Den 1 januari 1937 hade klubben 63 medlemmar.

Syftet med klubben var att skola medlemmarna i offentligt uppträdande och vana att deltaga i diskussioner, hålla föredrag och diskussioner, särskilt i ekonomiska frågor. Samt att förbereda och utarbeta förslag som sedan bereddes i den fackliga organisationen. 1941-1952 hade man också en hjälpfond; Kamratklubbens Hjälp- och Lånefond.

Från 1957 och framåt kom ett allt fastare samarbete med Tulluppsyningsmansklubben (TUM-klubben) att ta form. Detta ledde till att de bägge klubbarna slogs samman 1960 och bildade Tullbevakningsklubben (TBK)

Arkivet är i tämligen gott skick.

Tullvakternas Kamratklubb

Handlingarnas tid
1936--1959
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Tullvakternas Kamratklubb