Hem Arkivbildare
Svenska Tullmannaförbundets Tullmästaraspirantklubb, TM-ASP-klubben
Arkiv
Sök

Svenska Tullmannaförbundets Tullmästaraspirantklubb, TM-ASP-klubben

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
324
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötes- och mötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
B1 - Stadgar
E1 - Korrespondens
G1 - Kassaböcker

Svenska Tullmannaförbundets Tullmästaraspirantklubb, TM-ASP-klubben

 
SVENSK TULLMANNAFÖRBUNDETS
TULLMÄSTARASPIRANTKLUBB/ TM-ASP-KLUBBEN NR 324

Då Tullöveruppsyningsmännens klubb i Stockholm (TÖM-klubben) upphörde och blev Svensska Tullmannaförbundets avd 4 i Stockholm 1962, bildades en särskild klubb för aspiranterna. Detta skedde den 3 maj 1962. Namnet blev Tullöveruppsyningsmännens Aspirantklubb i Stockholm (TM-ASP-klubben). Enligt stadgarna verkade klubben inom Svenska Tullmannaförbundets avd 1 i Stockholm och hade att förbered och bevaka frågor som särskilt berörde medlemmarnas fackliga intressen. Då befattningarna inom tullverket omorganiserades 1966-1967 ändrades namnet till Tullmästaraspirantklubben (TM-ASP-klubben) den 26 juli 1967.

I arkivet finns årsmötes-, mötes och styrelseprotokoll, stadgar, korrespondens och kassaböcker. För åren 1962-1963 är handlingarna sammanförda med TÖM-klubbens handlingar.

Svenska Tullmannaförbundets Tullmästaraspirantklubb, TM-ASP-klubben

Handlingarnas tid
1962--1972
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Tullmannaförbundets Tullmästaraspirantklubb, TM-ASP-klubben