Hem Arkivbildare
Svenska Tullmannaförbundet STF, Avd. 1 Stockholm
Arkiv
Sök

Svenska Tullmannaförbundet STF, Avd. 1 Stockholm

 
SVENSKA TULLMANNAFÖRBUNDETS AVDELNING 1 STOCKHOLM, NR 318

Under slutet av 1800-talet bildades flera olika sammanslutningar för anställda tjänstemän inom tullmyndigheten. I Stockholm fanns t ex "Föreningen TF" (Vad TF betyder har inte kunnat utrönas vid förteckningstillfället). 1899 bildades så Svenska Tullmannaförbundet (STF) som riksorganisation för tjänstemän på låg- och mellannivå. I Stockholm bildades så Stockholms Kretsförening av Sveriges Tullvaktsbetjentes Förening 19 januari 1900. 1907 bytte lokalföreningen namn till Stockholms Kretsförening av Svenska Tullmannaförbundet och 1920 till Stockholmsavdelningen av STF.

1910- och 1920-talet kom att präglas av dyrtid och ökade levnadsomkonstnader och tullen var inget undantag. Avdelningen sökte samarbete med vänsterradikala inom fackföreningsvärlden. Vid STFs förbundskongress 1930 fattades beslut om uteslutning av vissa "kommunistiska element". Detta ledde till att Stockholmsavdelningen splittrades och en falang bildade De Tullanställdas Samorganisation (DTS). DTS kom också att innefatta avdelningen i Göteborg och smärre grupper ute i landet. De kvarvarande medlemmarna konstituerade sig som Stockholmsavdelningen av STF under ledning av J L A Södergren. Denna splittring varade fram till 1936 då DTS och STF gick samman. Andra stora frågor under 1930-talet var lönefrågan och nattvaktskommissionen 1934-1935.

Organisationsområdet för Stockholmsavdelningen omfattade centraltullkammaren i Stockholm, Kungliga Generaltullstyrelsen, tullkammaren i Södertälje, tullstationerna i Grisslehamn, Nynäshamn, kustposteringarna i Öregrund, Singö, Arholma, Furusund, Blidösund, Sandhamn, Dalarö, Nynäshamn, tullexpeditionerna i Stockholm och Södertälje. Vid en omorganisation av lokalföreningarna 1 oktober 1953 bildade Öregrund, Singö, Arholma, Furusund, Blidösund, Sandhamn, Dalarö, Nynäshamn, och Norrtälje egna avdelningar. 1962 tillkom Arlanda. Under avdelningen fanns ett antal klubbar för Tullöversyningsmän (Töm), Tulluppsyningsmän (Tum), Tullkontorister (Tkt), Tullvakter (Tullv) och Tullbiträden (Bitr). En del av dessa klubbar kom sedermera att bilda egna avdelningar.

Svenska Tullmannaförbundets Avd 1 Stockholm (namn sedan 1940) upphörde 20 mars 1980 då denna gick samman med Östra Sveriges Allmänna Tulltjänstemannaförbund (ÖSATF) och bildade två avdelningar (Stockholm och Generaltullstyrelsen) i det nya Svenska Tulltjänstemannaförbundet (STF).

Arkivet omfattar protokoll (mötesprotokollen kompletta, styrelseprotokollen saknas före 1911), in- och utgående handlingar (saknas före 1956) samt räkenskaper. Från föregångaren "Föreningen TF" finns två styrelseprotokoll från 1893 och 1894 (A 1:1). Därutöver finns stadgar för Tullvakternas Kamratklubb och Tullbevakningsklubben.


Ordförande
Erland Qvist 1900-1903
K A Månsson 1903-1904
Hans Nordberg 1904-1906
Axel Törnros 1906-1907
August Tibbelin 1907-1908
Waldemar Wickberg 1908-1909
A P Rehnberg 1909-1910
Gustav Blomqvist 1910-1911
C G Schinkler 1911-1912
Emil André 1912-1914
E J Thilstedt 1914-1916
F Sandberg 1916-1920
A B Karle 1920-1924
B Ljunggren 1924-1925
Fridolf Sandberg 1925-1926
G A Brännström 1926-1927
J L A Södergren 1927-1029
Erik Johansson 1929
Uno Hammarström 1929-1931
J L A Södergren 1931-1934
Gustav Eriksson 1934-1936
Uno Hammarström 1936-1937
Gunnar Sandberg 1937-1939
Gustaf Thelander 1939
V B Karlsson 1939-1942
A H Nystedt 1942-1945
Gustaf Thelander 1945-1949
S N Svensson 1949-1955
Hans Jönsson 1955-1961
A G Borg 1961-1964
Rune Bergman 1964-1965
Lennart Hedberg 1965-1972
Lennart Franck 1972-1977
Owe Landgren 1977-1980

Svenska Tullmannaförbundet STF, Avd. 1 Stockholm

Handlingarnas tid
1899--1981
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Tullmannaförbundet STF, Avd. 1 Stockholm