Hem Arkivbildare
Svenska Tullmannaförbundets Tulluppsyningsmansklubb i Stockholm, TUM-klubben
Arkiv
Sök

Svenska Tullmannaförbundets Tulluppsyningsmansklubb i Stockholm, TUM-klubben

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
321
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll
Ö1 - Övriga handlingar

Svenska Tullmannaförbundets Tulluppsyningsmansklubb i Stockholm, TUM-klubben

 
SVENSKA TULLMANNAFÖRBUNDETS TULLUPPSYNINGSMANSKLUBB I STOCKHOLM /TUMKLUBBEN NR 321

Tulluppsyningsmansklubben bildades den 15 november 1949. Syftet var att tillvarata tulluppsyningsmännens speciella intressen. Klubben rekryterade medlemmar bland tulluppsyningsmännen i Stockholm, vilka samtidigt var anslutna till Svenska Tullmannaförbundets avd 1 i Stockholm. Den 31 december 1949 hade klubben 196 medlemmar.

Från och med 1957 utvecklades ett samarbete med Tullvakternas Kamratklubb och detta kom alltmer att intensifieras. I början av 1960 slogs de bägge klubbarna samman och Tullbevakningsklubben bildades.

Arkivet omfattar tre band med handlingar. Räkenskaper saknas helt. Från klubben föregångare Tulluppsyningsmännens Klubb i Stockholm finns några fragment, vilka har lagts under serie Ö i denna förteckning. Tulluppsynsningsmännens Klubb i Stockholm bildades troligen 1926 och upplöstes 1941.
Svenska Tullmannaförbundets Tulluppsyningsmansklubb i Stockholm, TUM-klubben

Handlingarnas tid
1926--1960
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Tullmannaförbundets Tulluppsyningsmansklubb i Stockholm, TUM-klubben