Hem Arkivbildare
Sveriges Statsbanors Kontorstjänstemannaförbund, SSKF
Arkiv
Sök

Sveriges Statsbanors Kontorstjänstemannaförbund, SSKF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
253
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötes-/Kongressprotokoll
A2 - Centralstyrelse-/Förbundsstyrelseprotokoll
A3 - AU-protokoll
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser
B3 - Utgående handlingar
K1 - Fotografier
Ö1 - Arvid Anjous handlingar

Sveriges Statsbanors Kontorstjänstemannaförbund, SSKF

 
SVERIGES STATSBANORS KONTORSTJÄNSTEMANNAFÖRBUND SSKF, NR 253

Ursprunget till SSKF var den 1893 bildade Statsbanornas Kontors-
biträdesförbund. Denna förening bildades då en grupp av kontorsbi-
träden bröt sig ut ur Stationsmästare och kontorsbiträden vid Sveriges statsbanors understödsförening, som de tidigare tillhört. 1907 ändrades namnet till Sveriges Statsbanors Kontorsbiträdesförbund
för att skilja sig från motsvarande förbund inom de enskilda järnvägarna. Som namnet visar organiserade förbundet personer inom SJ och enligt stadgarna av 1912 stod förbundet öppet för ordinarie och extra ordinarie kontorsbiträden vid SJ. 1918 hade Förbundet 918 medlemmar.

1925 ändrades befattningarna för kontorsbiträden till 1:e kontorist respektive kontorist. För att också göra förbundet attraktivt för de nya innehavarna av dessa ändrades namnet och från 1 juli 1925 löd det Svenska Statsbanornas Kontorstjänstemannaförbund. Ett namn som bibehölls under resten av verksamhetstiden.

Kontakten med Stationsmästareföreningen släpptes emellertid inte och 1918 slöts en överenskommelse om samarbete. Detta resulterade bl a i gemensamma styrelsemöten och efterhand också tankar om att bilda en gemensam organisation. Resultaten blev Statsbanornas Stationsmästare- och Kontoristförbund (SSKF) från 1932

Arkivet efter SSKF är fragmentariskt och den mest fullständiga serien är styrelseprotokollen. Före 1905 saknas handlingar helt med undantag för ett fotografi från 1893.

Tillägg 2014. Ett dussintal dokument inkom och kunde komplettera arkivet, genom en pågående inventering av småförbund hos ARAB, i oktober 2014. Spridda årsmötesprotokoll med styrelse- och revisionsberätelser mellan 1897 och 1920. Två framställningar till Konungen i löneregleringsfrågan år 1906 och 1907, där man bl.a. anser att kontorsbiträdenas löner bör höjas i relation till stationsskrivare, då de i mycket har samma arbetsuppgifter, som inte kan betecknas som okvalificerade. Dokumenten har infogats i de befintliga serierna och förteckningen uppdaterats.

SSKFs ordförande
Per Pehrsson 1893-1909
Ivar Larsson 1909-1911
Carl Knutsson 1911-1914
Anton Rehné 1915-1917
P A Johnsson 1917-1931
Arvid Anjou 1931-1932

Regionalt indelades SSKF i ett antal sektioner (från början benämnda filialer). Då handlingar saknas har det inte gått att fastställa antal och indelning under de första åren. Den första uppställningen är från 1917 och där finns 27 st sektioner vars indelning följer SJs trafikdistrikt. Av dessa försvann avd nr 17 1921/22, nr. 21 (Luleå) 1920, och nr. 26 1920.

Sveriges Statsbanors Kontorstjänstemannaförbund, SSKF

Handlingarnas tid
1893--1932
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Sveriges Statsbanors Kontorstjänstemannaförbund, SSKF