Hem Arkivbildare
Svenska Regissörsföreningen, SRF
Arkiv
Sök

Svenska Regissörsföreningen, SRF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
287
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Års- och mötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
B1 - Verksamhetsberättelser
B2 - Stadgar
D1 - Medlemsförteckningar
E1 - Korrespondens
G1 - Kassaböcker
G2 - Verifikationer

Svenska Regissörsföreningen, SRF

 
SVENSKA REGISSÖRSFÖRENINGEN, 287

Svenska Regissörsförbundet konstituerades den 2 november 1956. Initiativet hade tagits av sju regissörer vid Dramatiska teatern, fru Mimi Pollak samt herrar Rolf Carlsten, Rune Carlsten, Bengt Ekerot, Olof Molander, Alf Sjöberg och Stig Torsslow, vilka under ett antal sammanträden alltifrån den 7 maj 1954, samtliga protokollförda, dryftat den planerade regissörsföreningen samt utarbetat stadgar.

I syfte att få igång Svenska Regissörsförbundets arbete före ingången av kalenderåret 1957 beslöt stiftarna att utlysa ett första, extraordinarie årssammanträde lördagen den 15 december 1956, och en inbjudan utsändes till 32 svenska regissörer. Vid detta årsmöte valdes styrelse och övriga funktionärer liksom förhadlingarna i övrigt bedrevs i överensstämmelse med stadgarnas bestämmelser.

En överenskommelse rörande samgående med Svenska Teaterförbundet godkändes den 16 januari 1960 av Svenska Teaterförbundets förbundsråd. På Svenska Regissörsförbundets årsmöte den 30 maj antogs förslagen om stadgeändring, som innebar samgående med Svenska Teaterförbundet och förbundets namn ändrades till Svenska Regissörsföreningen. Detta beslut konfirmerades på extra sammanträde den 25 september 1960.

Kronologi: 1956-1960 Svenska Regissörsförbundet
1960- Svenska Regissörsföreningen

Källa: Verksamhetsberättelser

-----------
Förteckningen uppdaterades 2003.

Svenska Regissörsföreningen, SRF

Handlingarnas tid
1956--1994
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Arkivet förtecknades av Björn Andersson 1993. År 2003 uppdaterades förteckningen av Ylva Taubert.

Svenska Regissörsföreningen, SRF