Hem Arkivbildare
Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, SKT
Arkiv
Sök

Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, SKT

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
382
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll med bilagor
B1 - Kongresshandlingar
B2 - Verksamhets- och revisionsberättelser
B3 - Stadgar
D1 - Register
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande verksamhet
K1 - Fotografier
Ö1 - Föremål

Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, SKT

 
SVENSKA KOMMUNALTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET/SKT NR 382

Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, SKT, bildades av åtta befattningshavareföreningar i Skåne i september 1920. Syftet var attbilda ett riksförbund för tjänstemännen. Man utarbetade en förhandlingsordning gentemot kommunerna och startade 1921 tidskriften Kommunaltjänstemannen. Förbundets säte var Malmö. Genom omfattande agitationsresor upprättades nya avdelningar över en stor del av landet.
Arbetet skedde främst på ideell bas och först 1930 kunde en ombudsman anställas.
Lågkonjunkturen och svårigheten att åstadkomma resultat i förhandlingarna gjorde att man undersökte möjligheten att grunda en gemensam organisation av alla landets kommunaltjänstemannaorganisationer. Dessa ansträngningar resulterade i att SKT 1936 upplöstes och i att medlemmarna överfördes till det nybildade Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, SKTF. SKTs tillgångar överfördes till Svenska Kommunaltjänstemannaförbundets Intresseförening.
Framstående företrädare för SKT var dess förste ordförande Carl Cronier, Otto Levin dess siste ordförande samt sekreteraren Albert Deros.
SKTs arkiv härrör från Otto Levin, som överlämnade det till SKTF i slutet av 1960-talet. Vissa handlingar såsom pressklipp införlivades direkt med SKTFs arkiv.

Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, SKT

Handlingarnas tid
1920--1937
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, SKT