Hem Arkivbildare
SIF, Finnboda Tjänstemannaklubb
Arkiv
Sök

SIF, Finnboda Tjänstemannaklubb

 
FINNBODA TJÄNSTEMANNAKLUBB (SIF), NR 301


Finnboda Tjänstemannaklubb, tillhörande Svenska
Industritjänstemannaförbundet (SIF), bildades den 12
september 1944 för att ta till vara tjänstemännens
intressen på Finnboda varv i Nacka. Klubbens
verksamhet upphörde 1991.

Arkivet bestod innan ordnandet av 30 pärmar och 15
arkivkartonger med huvudsakligen osorterade
handlingar. Eftersom arkivet var i stor oordning har
ordningsarbetet gjorts från grunden. Med
anledning av detta har en stor korrespondensserie
skapats. Denna serie innehåller sådana handlingar som
annars hade kunnat sorteras efter ämne. Den som forskar
i de ämnesordnade serierna bör kombinera detta med
sökning i korrespondensserien.

Arkivet förvaras i arkivkartonger.

Stockholm den 5 november 1993


Claes-Göran Magnusson

SIF, Finnboda Tjänstemannaklubb

Handlingarnas tid
1944--1990
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

SIF, Finnboda Tjänstemannaklubb