Hem Arkivbildare
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, Standard Radios Tjänstemannaklubb
Arkiv
Sök

Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, Standard Radios Tjänstemannaklubb

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
156
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Års- och mötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll med bilagor
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande överenskommelser och avtal
G1 - Kassaböcker övriga räkenskaper

Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, Standard Radios Tjänstemannaklubb

 
SVENSKA INDUSTRITJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET SIF/
STANDARD RADIOS TJÄNSTEMANNAKLUBB, NR 156

1939 riktades ett upprop till tjänstemännen på Standard radiofabrik i Ulvsunda: allvarstid kräver samhällsanda, vaksamhet, tystnad!
Kring dessa krigsårens manande ord samlades Standard radiofabriks tjänstemän i en tjänstemannaklubb, för att bevaka sina intressen gentemot företagsledningens.

Klubben hade vid starten 12 medlemmar, en siffra som vid tiden kom att stiga. 1957 var 302 av fabrikens 400 tjänstemän anslutna till klubben, alltså ungefär 76%. Verksamheten skulle komma att pågå fram till 1991, då Standard radio gick i konkurs.

Arkivets äldre material (1939-1957) samt en del räkenskaper från senare år, levererades i maj 1991 till Tjänstemannarörelsens arkiv i Bergendal, acc nr 1991/30. Övriga handlingar togs tills vidare hand om av SIFs stockholmsavdelning.

Den del av arkivet som lämnats till TAM, består främst av protokoll: medlemsmötes-, årsmötes- och styrelseprotokoll. Serierna är fullständiga och i gott skick. Därutöver föreligger bl a en del korrespondens samt klubbens kassaböcker.

Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, Standard Radios Tjänstemannaklubb

Handlingarnas tid
1939--1982
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, Standard Radios Tjänstemannaklubb