Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
Sök

SIF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
55
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A - PROTOKOLL
A1 - Riksstämmoprotokoll
A1a - Riksstämmoprotokoll med bilagor
A1b - Ljudupptagningar från riksstämmor
A2 - Kongressprotokoll med bilagor och handlingar
A3 - Överstyrelsens protokoll med bilagor
A4 - Förbundsstyrelsens protokoll
A4a - Förbundsstyrelsens protokoll med bilagor och handlingar
A4b - Förbundsstyrelsens justerade protokoll
A4c - Förbundsstyrelsens protokoll (enligt sakområden)
A5 - Arbetsutskottets och verkställande utskottets protokoll
A6 - Förbundsfullmäktiges protokoll med bilagor och handlingar
A7 - Ledningsgruppens protokoll
A8 - Avtalsrådets protokoll
A9 - Övriga protokoll
A10 - Sektionschefskonferenser - Protokoll med bilagor och handlingar
A11 - Sektionsmötesprotokoll med bilagor och handlingar
A12 - Personalkommittén - protokoll med bilagor
A13 - Presidiegruppen - protokoll med bilagor
B - UTGÅENDE HANDLINGAR
B1 - Program och stadgar
B1a - Förbundsstadgar, huvudkontoret
B1b - Distrikts-och klubbstadgar
B1c - Stadgeändringar
B1d - Verksamhetsplanering och program
B2 - Årsberättelser
B2a - Års- och verksamhetsberättelser, förbundet
B2b - Årsberättelser, fastigheter
B3 - Utgående skrivelser
B3a - Cirkulär
B3aa - Cirkulär, allmän serie
B3ab - Utgående A-cirkulär
B3b - Utgående skrivelser; kronologisk serie
B3c - Utgående skrivelser; alfabetisk serie
B3d - Utgående skrivelser till avdelningar
B3e - Brevkopior från enheter
B3ea - Brevkopior, sekretariatet
B3eb - Brevkopior, UL
B3ec - Brevkopior, H2
B3ed - Brevkopior, H3
B3ee - Övriga brevkopior från sektionerna
B4 - Meddelanden
B4a - Meddelanden
B4b - H-meddelanden
B4c - FA-meddelanden
B5 - Informations- och rekryteringsmaterial
B5a - Egna presentationsbroschyrer
B5b - Annonser
B5c - Rekryteringsbroschyrer och informationsmaterial, yrkesvis
B5d - Rekryteringsbroschyrer, ungdomar och studerande
B5e - Informationsbroschyrer, arbetsmiljö och samhällspolitik
B5f - Informationsmaterial, löner och anställning
B5g - Övriga skrifter
B5h - Affischer
B6 - Tidskrifter
B6a - Föreningstidning
B6b - Ansvar
B6c - Avdelnings- och klubbtidningar
B6d - Övriga egna tidskrifter
B7 - Sif-yttranden
B8 - Egna skrifter
B9 - Anföranden
B10 - Upplysningsblad
D - REGISTER OCH LIGGARE
D1 - Förhandlingsregister
D2 - Företagsregister
D3 - Medlemsmatriklar, medlemsförteckningar
D4 - Register över tjänstemannaklubbar
D5 - Register över stipendier
D6 - Deltagarförteckningar, kurser
D7 - Liggare över förfrågningar
D8 - Medlems- och ombudsförteckningar
D9 - Övriga register
D10 - Funktionärslistor
D10a - Funktionärslistor: klubbar
D10b - Funktionärslistor: företag
D11 - Register över arbetsskadeärenden
E - INKOMNA HANDLINGAR
E1 - Inkomna skrivelser från avdelningar
E2 - Korrespondens
E2a - Korrespondens, allmän serie
E2b - Korrespondens, utländsk
E2c - Korrespondens, styrelsen
E2d - Korrespondens, enheter
E2e - Korrespondens, FS för kännedom
E3 - Inkomna verksamhetsberättelser
E4 - Inträdesansökningar
E5 - Inkomna FA-tidningar
E6 - Stipendieberättelser
E7 - Information från andra förbund
F - HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
F1 - Handlingar rörande arbetsgivarorganisationer
F1a - Handlingar rörande förhandlingar med arbetsgivarorganisationer
F1b - Förhandlingsledningens handlingar
F1c - Handlingar rörande Tjänstemarknadsnämnden och pensionsskiljenämnden
F1d - Handlingar rörande Arbetsmarknadsnämnden
F2 - Förhandlingar med arbetsgivare
F2a - Förhandlingsakter
F2b - Förhandlingsakter
F2c - Förhandlingsakter
F2d - Förhandlingsakter
F2e - Förhandlingsakter - diarieförda handlingar
F2f - Förhandlingsakter
F2g - Förhandlingsakter - Arbetsgivareorganisationer
F2h - Centrala förhandlingar
F3 - Gränsdragningsfrågor
F3a - Handlingar rörande gränsdragningsfrågor, Sif - SALF
F3b - Handlingar rörande gränsdragningsfrågor, HTF
F3c - Handlingar rörande gränsdragningsfrågor, SKTF
F3d - Handlingar rörande gränsdragningsfrågor, SJF
F3e - Handlingar rörande gränsdragningsfrågor, övriga TCO-förbund
F3f - Handlingar rörande gränsdragningsfrågor, SACO
F3g - Handlingar rörande gränsdragningsfrågor, arbetarorganisationer
F3h - Handlingar rörande samarbetsorgan i gränsdragningsfrågor
F4 - Avtal och överenskommelser
F4a - Tryckta avtal och överenskommelser, Arbetsgivareorganisationer
F4b - Avtal och överenskommelser; företag
F4c - Hängavtal, avregistrerade (A-Ö)
F4d - Handlingar rörande övriga avtal
F4e - Övriga handlingar rörande avtal och överenskommelser
F4f - Hängavtal, avregistrerade (org.-nr.)
F4g - Avtalsförteckningar och avtalshistoria
F4h - Avtalsutvärderingar
F4j - Avtal med andra förbund
F4k - Avslutade avtal: organisations nummer okänt och/eller slutdatum okänt
F5 - Förbundets administration
F5a - Handlingar rörande förbundets organisation
F5b - Handlingar rörande kansliet
F5c - Handlingar från enheter
F5ca - Handlingar från förhandlingssektionen H1
F5cb - Handlingar från förhandlingssektionen H3
F5cc - Handlingar från sektionen H4
F5cd - Handlingar från Löneutredningssektionen (UL)
F5ce - Handlingar från organisationsavdelningen
F5cf - Handlingar rörande arbetsmarknads- och trygghetsfrågor
F5d - Handlingar rörande personalen
F5e - Handlingar rörande arkiv och kontorsmuseum
F5f - Handlingar rörande förtjänsttecken
F5g - Handlingar rörande jubileer och Sif:s historia
F5h - Handlingar rörande SBF:s Understödsfond
F6 - Facklig utbildning och klubbutveckling
F6a - Handlingar rörande kurser och konferenser
F6b - Kurs- och informationsmaterial, band och film
F6c - Handlingar rörande intern- och extern utbildning
F6d - Klubbar
F6da - Handlingar rörande klubbar
F6db - Handlingar från Sif-klubbarnas samarbetskommitteer
F6e - Handlingar rörande avdelningar och distrikt
F6f - Handlingar rörande RTI
F7 - Handlingar rörande kompetens och personalutveckling
F8 - Handlingar rörande arbetslösheten
F9 - Utredningar och enkäter
F10 - Konflikter
F10a - Handlingar rörande arbetsmarknadskonflikter
F10b - Handlingar rörande konflikter, pressklipp
F10c - Handlingar rörande arbetsmarknadsfrågor/utredningar
F10d - Handlingar rörande diverse arbetsmarknadsfrågor
F11 - Juridiska ärenden
F11a - Handlingar rörande tvister
F11b - Arbetsskadeärenden
F11c - Äldre skadeärenden
F11d - Arbetsskador vid elöverkänslighet
F11e - Juridiska ärenden - diarieförda (J-nummer)
F11f - Skadeståndsärenden
F12 - Rekrytering och marknadsföring
F12a - Handlingar rörande ungdomsverksamhet
F12b - Handlingar rörande studerandeverksamhet
F12c - Handlingar rörande egenföretagare
F12d - Handlingar rörande kampanjer
F12e - Medlemsundersökningar
F13 - Medbestämmande och företagsdemokrati
F13a - Handlingar rörande medbestämmande
F13b - Handlingar rörande företagsdemokrati
F14 - Samhällsekonomi och lönepolitik
F14a - Handlingar rörande löntagarfonder
F14b - Löner och befattningsnomenklatur
F14ba - Handlingar rörande lönepolitik
F14bb - Handlingar rörande löneutvecklingen
F14bc - Handlingar rörande lönenivåns förändringar
F14bd - Handlingar rörande befattningsstruktur
F14be - Handlingar rörande löner för tjänstemän
F14bf - Handlingar rörande statistikdata
F14bg - Handlingar rörande lönestatistik, egna trycksaker
F14bh - Befattningsnomenklatur och arbetsvärdering
F14bi - Utredningsavdelningens handlingar
F14c - Handlingar rörande pensioner
F14d - Handlingar rörande allmänna anställningsvillkor
F15 - Handlingar rörande jämställdhet
F16 - Internationell verksamhet
F16a - Handlingar rörande internationella konferenser och besök
F16b - Handlingar rörande FIET Internationella tjänstemannaförbundet
F16c - Handlingar rörande Euro-FIET
F16d - Handlingar rörande IUL
F16e - Handlingar rörande Internationella Metallarbetarefederationen IMF
F16f - Handlingar rörande Europeiska Metallarbetarefederationen EMF
F16g - Handlingar rörande engagemang i u-länder
F17 - Konferenshandlingar rörande Johnsson-koncernen
F18 - Handlingar rörande uppfinningar
F19 - Handlingar rörande konkurrensklausuler
F20 - Handlingar rörande arbetsmiljöfrågor
F21 - Handlingar rörande projekt och arbetsgrupper
F21a - KUP - kompetensutvecklingsprojektet
F21b - Övriga projekt och arbetsgrupper
F22 - Handlingar rörande Sif-huset
F23 - Handlingar rörande Viggo AB
F24 - Handlingar rörande fallet Sonefors
F25 - Handlingar rörande konferensgården Djurönäset
F26 - Rationalisering och datorisering
F27 - Handlingar rörande kommittéer
F28 - Handlingar rörande sammanslagningen HTF-Sif
F29 - Handlingar rörande samarbeten
F30 - Handlingar rörande referensgrupper
F31 - Organisationskontakter
F32 - Handlingar rörande a-kassor
F33 - Handlingar rörande Kompass-Processen
F34 - Äldre arkivförteckningar och dyl.
F35 - Handlingar rörande föreningstidningen
F36 - Medieanalys Sif
F37 - Handlingar rörande samarbete Sif med andra förbund
F38 - Handlingar rörande marknadsenheten
G - RÄKENSKAPER
G1 - Räkenskapshandlingar
G2 - Fastighetshandlingar
K - FOTOGRAFIER
K1a - Fotografier
K1b - Fotografier
K1c - Fotografier
K1d - Fotografier
K1e - Fotografier
K2 - VHS & DVD & Ljudband & Filmer
L - TRYCKSAKER
L1 - Affischer
L2 - Broschyrer
L3 - Pressklipp
L4 - Blandade trycksaker
Ö - ÖVRIGA HANDLINGAR
Ö1 - Övriga handlingar
Ö2 - Föremål

SIF

 

SVERIGES VERKSTÄDERS TJÄNSTEMANNAFÖRENING SVT/ SVENSKA INDUSTRITJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET SIF, NR 55

Vilka är tjänstemän? Frågan ställdes till Kockums Mek Verkstads Tjänstemannaklubb av verkmästarna vid verkstaden (12 mars 1920). Frågan ang rikssammanslutning hade diskuterats när frågan väcktes.

"Tjänstemän äro sådana personer, som utföra ritkontors- och affärskontorsgöromål, verkstadschefer och ver kmästare" (6 apr 1920)

År 1931 efter önskemål från avd att föreningen borde utvidgas till att omfatta även övriga grupper av industrins tjänstemän, beslöt Överstyrelsen med hänv till föreningens stadgar, 3 mom 3, enhälligt, att medlemskap skall utan förbehåll eller inskränkningar kunna förvärvas av varje tjänsteman manlig eller kvinnlig som är anställd inom den svenska industrin (V U prot 4 januari 1931).

Vid ett sammanträde den 4 mars 1920 beslöts att tillskriva de föreningar som förklarat sig villiga att ansluta sig till en riksförening.

Redan under 1919 hade medlemmarna i den då 30-åriga Kockums Verkstads Tjänstemannaklubb i Malmö utarbetat en grundritning till den nya organisationen. Initiativtagare var ing Gustaf Orrghen.

Ett möte hölls i Jönköping den 21-22 juni 1920 och bildades en prel förening, Sveriges Verkstäders Tjänstemannaförening. Ordförande vid mötet var Gustaf Orrghen.

SIFs styrelse har beslutat att den 21 juni 1920 är födelsedag för SVT/SIF.

Vid mötet i Jönköping fanns 13 ombud som representerade åtta (8) tjänstemannaklubbar. Av protokollet framgår att diskussionen var livlig båda dagarna. Preliminära stadgar antogs och en interimöverstyrelse valdes med säte i Malmö. Gustaf Orrghen valdes till organisationens förste ordförande.

Medlemmarna skulle vara anslutna till lokalavdelningar eller direkt till föreningens allmänna avdelning. Över lokalavd besl en Överstyrelse (ÖS) och en Riksstämma (RS), vid vilken varje avdelning skulle vara representerad.

Föreningen fick särskilt god tillslutning i Skåne, där livaktiga lokalavdelningar fanns i Malmö, Lund, Landskrona, Hässleholm och Svedala.

Den 20 augusti och den 20 september 1920 utsändes ett likalydande brev till "Tjänstemän inom Sveriges Verkstadsindustri". Interimöverstyrelsens förslag till stadgar jämte teckningslistor för medlemsinsamling bifogades. Breven är undertecknade av Algoth Bergh, ledamot av interimöverstyr för SVT såsom ombud för Maskinverkens Tjänstemannaförening, Södertälje.

Den 19 december 1920 sammanträdde för första gången den nyvalda överstyrelsen och den 19 mars 1921 sammanträdde riksstämman för första gången och föreningen SVT trädde officiellt i funktion.

Föreningen utgav sedan 1921 en egen månatligen utkommande tidning "S V T". 1923 utsågs Helge Rydberg till redaktör och ansvarig utgivare för tidningen.

Under år 1921 väcktes frågan om anställning av en avlönad ombudsman men först år 1924 anställdes Helge Rydberg som föreningens ombudsman.

Verksamheten inom föreningen var av mera passiv natur. Under föreningens verksamhet fram till 1930 hade föreningen inte upptagit andra anställningsfrågor än pensionsfrågan till mera ingående behandling.1920 vid bildandet var föreningens ändamål i den mer intressebetonade delen "att ekonomiskt understödja och hjälpa varandra samt underhålla och utveckla intresset för frågor, som beröra tjänstemännen". Vid RS 1921 uttalade man sig mera detaljerat i fråga om föreningens ändamål "att underhålla och utveckla intresset för frågor som beröra tjänstemän, bl a pensionsfrågan".

RS 1930 utformade ett detaljerat arbetsprogram i vilket det beträffande pensionsfrågan angavs som föreningens uppgift "att arbeta för samtliga verkstäders anslutning till Svenska Personal-Pensionskassan, detta för att betrygga innehavd pensionsrätt vid övergång till annat företag". 1960 förenklades texten till "att arbeta för tillfredställande pensionsvillkor för kåren".

Verkstadstjänsemännens dåliga anställningsvillkor och deras i förhållande till förbättring inom övriga samhällsklasser, allt mer nedpressade levndsstandard, hade gjort att föreningens ÖS enhälligt besl antaga ett nytt program för föreningens verksamhet (1930). Den tidigare passiviteten viker för ett aktivt arbete för att förbättra tjänstemannakårens ekonomiska och sociala ställning.

Vid RS den 19 juni 1932 beslöts ändra Sveriges Verkstäders Tjänstemannaförening till Svenska Industritjänstemannaförbundet att gälla från den 1 juli 1932.

Ombudsmannaexp flyttas från Malmö till Stockholm 1932 och 1936 flyttar förbundets exp från Malmö till Stockholm

Från 1936-1980 sammanträder RS varje år, tidigare vart tredje år och däremellan hölls extra stämmor, ÖS bortföll och Verkställande Utskottet (V U) som inrättades 1930 ersattes av en förbundsstyrelse (FS).

1936 anställdes Harald Adamsson till förbundets ombudsman och 1939 blir H A chef för förbundets exp. 1955 valdes han till SIFs ordf.

Under 1937 skärps konkurrensen mellan Svenska Bruktjänstemannaföreningen (SBF) och SIF. SBF etablerar sig som en facklig organisation, företagsledarna uteslutes. 1938 inleder SIF en medlemsvärvningskampanj inom brukstjänstemannakåren. 1939 besl RS att aktionen mot SBF bör med all kraft fortsättas för att ena kåren inom ett förbund, SIF. SIF inbjuder SBF till diskussioner och den 15 okt 1939 läggs grunden till en sammanslagning av förbunden. År 1940 sker sammanslagningen SIF-SBF.

Om SIF under 50 år 1920-1970 hr Gösta Malmström skrivit jubileumsskriften "Samverkan Slagkraft".

SVTs-SIFs ordförande har varit:

Gustaf Orrghen 1920-1924

Nils Gille 1924-1928

Helge Rydberg 1929-1930

Elis Sandberg 1930-1954

Harald Adamsson 1955-1964

Sten Risberg 1965-1969

Sture Lindqvist 1970-1978

Inge Granqvist 1978-1993

Bo Henning 1993-1996

Mari-Ann Krantz 1996-2007

Arkivet innehåller förutom protokoll, verksamhetsberättelser, liggare och register, korrespondens, handlingar ordnde efter ämne, en ämnesordnad serie med ett stort antal äldre förhandlingsakter från 30-talets början t o m början av 50-talet. Det är centrala och lokala förhandligar som arkivlagts enligt arkivbildarens system. Akterna ligger i bokstavsordning (Arbetsgiv.-för., Blomquist, AB Sterner, Kockums Mek Verkstad). Liggare och kortregister finns. Av akterna framgår att från förbundet har medverkat Harald Adamsson, Erik Andersson, Stig Björkhammar, Gunnar Gahn, Lennart Geijer, Göte Johansson, Sven G Söderholm, Gunnar Tegsjö, Lennart Österberg.

Arkivet innehåller också handlingar rörande förhandlingar med arbetsgivareorganisationer fram till t o m 1969 och yngre lokala förhandlingsakter t o m 1969, en fortsättning på tidigare nämnda förh.-akter.

Andra stora serier är stipendieberättelser t o m 1973, pressklipp t o m 1968, kurser och konferenser t o m 1970.

Allt underlag har sparats angående utredningen om tjänstemännens anst.-förhållanden och tjänstemännens ställning.

Bland arkivhandlingarna fanns egna arkivbildare, nämligen handlingar från Industritjänstemännens Erkända Arbetslöshetskassa (IEAK) och från Föreningen för Arbtslösa Tjänstemän (FAT).

Arkivhandlingarna har levererats i väl märkta kartonger och ur arkivet har gallrats trycksaker från andra förbund och dubblettexemplar.

Göta Palmqvist

Tillägg till föregående förord.

Arkivet har i samband med en leverans omförtecknats. Seriens förhandlingsakter F 2 har kompletterats med handlingar fram till 1979. Serien är indelad i tre serier F 2 a, F 2 b och F 2 c. F 2 a omfattar huvudsakligen åren 1935-1953, F 2 b 1954-1969 och F 2 c 1970-1979. Vissa förskjutningar mellan serierna tidsmässigt kan förekomma.

Stockholm 1995-01-20

Björn Andersson

Andra arkiv med anknytning till SIF

Kerstin Christopherssons personarkiv (arkivnr 710). Kerstin var stabschef på förbundet.

Tillägg 2005-12-07

SIF bytte namn och logga till Sif år 2001 och i samband med kansliets ombyggnad levererades till TAM-Arkiv c:a 120 hyllmeter handlingar. Den stora leveransen förändrade rakdikalt den tidigare arkivförteckningen. Handlingar rörande gränsdragningsfrågor tillkom samt handlingar rörande konflikter, samhällsekonomi och lönepolitik, jämställdhet och föbundets administration.

Arkivet innehåller en stor samling fotografier vilka under de närmaste åren kommer att identifieras, ordnas och förtecknas.

Tillägg 2015-05-19

Januari 2008 slöt sig Sif (Svenska indsutritjänstemannaförbundet) samman med HTF (Tjänstemannaförbundet HTF) till det nya fackförbundet Unionen som idag är Sveriges största fackförbund för tjänstemän.

Nytt i arkivet är serien F4f, Avregistrerade hängavtal i organisationsnummerordning och serien F4g, Avtalsförteckningar.

Tillägg 2017-02-03

Under 2015 - 2017 överfördes till TAM-Arkiv c:a 150 hyllmeter handlingar som var kvar i Unionens källararkiv och tillhörde Sif:s arkiv. Dessa handlingar har infogats och förtecknats i det redan befintliga arkivet. I de fall, där det var nödvändigt, har även nya serier eller underserier skapats.

Bromma, 3 februari 2017

Priska Schilliger, arkivarie

SIF

Handlingarnas tid
1919--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Arkivet har förtecknats i flera omgångar. I början på 2016 överfördes nytt material till TAM-Arkiv som infogades i den bestående förteckningen.

SIF