Hem Arkivbildare
Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Ögonsjukvård
Arkiv
Sök

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Ögonsjukvård

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
180
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande utbildning
L1 - Pressklipp

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Ögonsjukvård

 
VÅRDFÖRBUNDET SHSTFs RIKSSEKTION FÖR ÖGONSJUKVÅRD NR 180

Rikssektionen för assistenter inom ögonsjukvård bildades 1975 efter mönster av Röntgen och operationsassistenternas rikssektioner. Till första ordförande valdes Kristina Wiktorsson och oftamologassistenter, ortoptister kunde vinna inträde. Sedemera även sjuksköterskor inom ögonsjukvård och ögonläkare. Vid omorganiseringen av SHSTF 1975/1976 bytte sektionen huvudman och knöts direkt till förbundet. Därmed ändrades också namnet till SHSTF:s Rikssektion för ögonsjukvård.

Arkivet är till stora delar fragmentariskt och rör sig kronologiskt mellan 1973-1977.

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Ögonsjukvård

Handlingarnas tid
1973--1977
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Ögonsjukvård