Hem Arkivbildare
Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Operationssjukvård
Arkiv
Sök

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Operationssjukvård

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
182
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
A3 - AU-protokoll
E1 - Korrespondens
E2 - Stipendieansökningar
F1 - Handlingar rörande arbetsförhållanden
F2 - Handlingar rörande utbildning
F3 - Handlingar rörande studiedagar

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Operationssjukvård

 
VÅRDFÖRBUNDET SHSTFs RIKSSEKTION FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD, NR 182

Operationsassistenterna var den första medlemsgruppen inom MAF som bildade en egen rikssektion. Denna konstituerades den 17 november 1970. Personerna följde mönstret av SSF:s rikssektioner.
I uppgifterna ingick bl.a.att anordna studiedagar kring aktuella ämnen och teman. I samband med omorganisationen av SHSTF 1975/1976 övertog SHSTF huvudmannaskapet och sektionen bytte då namn till SHSTF:s Rikssektion för operationssjukvård. Senare slogs den samman med sjuksköternas rikssektion för samma medlemskategori.

Arkivet ger en god bild av föreningens verksamhet.
Kronologiskt sträcker det sig från 1970- fram till 1983.

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Operationssjukvård

Handlingarnas tid
1970--1984
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Operationssjukvård