Hem Arkivbildare
Finansförbundet avd 80 Stockholm
Arkiv
Sök

Finansförbundet avd 80 Stockholm

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
193
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Års- och mötesprotokoll med bilagor
A2 - Styrelseprotokoll med bilagor
A3 - AU-protokoll med bilagor
A4 - Studiekommitténs protokoll
A5 - Valberedningens protokoll
A6 - Övriga protokoll samt bilagor
B1 - Stadgar
B2 - Årsredogörelser
B3 - Utgående brevkopior och cirkulär
B4 - Affischer och trycksaker
B5 - Månadsblad, "Vi informerar"
B6 - Utgående skrivelser
E1 - Korrespondens
E2 - Inkassouppdrag
E3 - Inkomna handlingar från centralorganisationen samt övriga avdelningar
E4 - Rapporter från centralorganisationen
E5 - Övriga inkomna handlingar
F1a - Klubbar, äldre serien t o m 1956
F1b - Klubbar, nya serien 1954-1974
F2a - Kurser och konferenser, Stockholmsavdelningen
F2b - Kurser och konferenser, övriga avdelningar
F2c - Kurser och konferenser, specialkurser
F2d - Kurser och konferenser, nordiskt samarbete
F2e - Kurser och konferenser, studiecirklar
F2f - Kurser och konferenser, kursmaterial
F3a - Arbetsgrupper, UNG
F3b - Arbetsgrupper, planeringsorganet/-utskottet
F3c - Arbetsgrupper, jämställdhet/EGALIA
F3d - Arbetsgrupper, studiegruppen
F3e - Arbetsgrupper, övriga
F4 - Handlingar rörande förhandlingar
F5a - Medlemskap, medlemsrekrytering
F5b - Medlemskap, avgiftsbefrielse/-sänkning
F5c - Medlemskap, utträde/uteslutningar
F6 - Handlingar rörande pensionärskommittén/sektionen
F7 - Övriga handlingar ordnade efter ämne
G1 - Inventarieböcker
G2 - Bokslut
G3 - Huvudböcker
G4 - Reskontra förbundsexpeditionen
G5 - Deklarations- och bokslutshandlingar
G6 - Kassaböcker
G7 - Verifikationer
G8 - Avgiftbefrielser
G9 - Anslagsäskanden
G10 - Utbetalda arvoden/förlorad arbetsförtjänst
H1 - Medlemsstatistik
K1 - Fotografier
Ö1 - Stockholms bankvaktmästares filialförening

Finansförbundet avd 80 Stockholm

 

Finansförbundet avd 80 Stockholm

Handlingarnas tid
1911--1989
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Finansförbundet avd 80 Stockholm