Hem Arkivbildare
Vårdförbundet SHSTF:s Socialmedicinska Rikssektion
Arkiv
Sök

Vårdförbundet SHSTF:s Socialmedicinska Rikssektion

 
VÅRDFÖRBUNDET SHSTFs SOCIALMEDICINSKA RIKSSEKTION, 160


Distriktssköterskorna utgjorde en av medlemskategorierna inom SSF. Vid fullmäktigemötena 1939 och 1945 överträffade de i storlek husmödrarna med en deligat och 1940 med fyra st. En närbesläktad kategori dispensärsköterskorna hade också varit stora, men 1937 omorganiserades dispensärväsendet och andelen krymte. Vid samma tid genomgick distriktssköterskornas arbetsförhållanden stora förändringar. Tanken på att bilda en gemensam sektion diskuterades, men det dröjde fram till 1959 innan SSF:s Rikssektion för distriktssköterskor bildades. Tio år senare (1969) ändrades namnet till SSF:s Socialmedicinska rikssektionen. Då samtliga rikssektioner överfördes till SHSTF 1976 byttes SSF:s Rikssektion ut emot SHSTF:s Rikssektion i namnet.

Arkivhandlingarna omfattar i stort tiden fram till 1973. Det utgörs av protokoll, verksamhetsberättelser, stadgar, korrespondens och vissa räkenskaper. Sektionens tidning Hälsan i centrum, finns i spridda nummer mellan 1964-1976

Vårdförbundet SHSTF:s Socialmedicinska Rikssektion

Handlingarnas tid
1958--1998
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vårdförbundet SHSTF:s Socialmedicinska Rikssektion