Hem Arkivbildare
Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Medicinsk Radiologi
Arkiv
Sök

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Medicinsk Radiologi

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
162
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötes- och mötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
B1 - Årsberättelser
F1 - Handlingar rörande studier och kurser
F2 - Handlingar rörande nordiskt samarbete

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Medicinsk Radiologi

 
VÅRDFÖRBUNDET SHSTFs RIKSSEKTION FÖR MEDICINSK RADIOLOGI, 162

Bildandet av en rikssektion för röntgensköterskor följde samma mönster som bildandet av sektionerna laboratoriesköterskor, skolsköterskor och husmödrar. Därigenom skulle SSF bättre kunna bevaka och tillvarata deras frågor och arbetsförhållanden. 1945 bildades sålunda Sveriges Röntgensköterskesektion av SSF. Den ändrade snart sitt namn till Röntgensektionen av SSF. Då SHSTF övertog rikssektionerna 1976 övergick också röntgensektionerna.

Arkivet är fragmatiskt och endast protokollserierna mellan 1944-1957 är utan luckor.

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Medicinsk Radiologi

Handlingarnas tid
1944--1977
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Medicinsk Radiologi