Hem Arkivbildare
De Tullanställdas Samorganisation, DTS
Arkiv
Sök

De Tullanställdas Samorganisation, DTS

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
115
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Protokoll och trycksaker

De Tullanställdas Samorganisation, DTS

 
DE TULLANSTÄLLDAS SAMORGANISATION DTS NR 115

Tiden efter första världskriget karatäriseardes av dyrtid. 1923 vidtogs en omfattande omorganisation av tullverket, som kom att medföra en proletarisering av vissa medlemmar inom Svenska Tullmannaförbundet (STF). Från flera håll höjdes det röster för en mera radikal politik från STF:s sida och denna fick kommunistiska övertoner. Vid kongressen 1929 vann Axel Ekdahl ordförandeposten och då han var kommunist råkade han snart på kollisionskurs med den övriga delen av styrelsen. Vid en extra kongress 1930 beslöt STF att utesluta Ekdahl och hans anhängare.

Ute i landet svarade de uteslutnas anhängare med utträden. I Stockholm och Göteborg fronderade hela avdelningarna mot förbundet. De bildade den 6 juni 1931 De Tullanställdas Samorganisation (DTS) med Axel Ekdahl som ordförande. Utöver Stockholm och Göteborg bildades en avdelning i Malmö (1935) och mindre klubbar i framför allt Gävle och Hälsingborg.

Under 1934 togs vissa kontakter mellan de konkurrerande organisationerna på lokal nivå. 1935 ökades samarbetet och frågan om en sammanslagning blev ånyo aktuell. Den hade varit aktuell redan 1933, men då inte lett till något resultat. Den 6 april 1936 nedlade DTS sin verksamhet och dess medlemmar övergick till STF.

Av arkivhandlingar finns protokoll från bildandet 1931, konferensen 1933 och styrelsen 1931-1935. Därutöver finns två inbundna volymer av DTS tidskrift Tullmannen 1931-1935.

På grund av materialets ringa omfattning har någon seriebildning inte gjorts.


De Tullanställdas Samorganisation, DTS

Handlingarnas tid
1939--1936
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

De Tullanställdas Samorganisation, DTS