Hem Arkivbildare
Akademitjänstemännens Förening, ATFs sektion vid Veterinärhögskolan
Arkiv
Sök

Akademitjänstemännens Förening, ATFs sektion vid Veterinärhögskolan

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
266
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
B1 - Stadgar
B2 - Verksamhetsberättelser
D1 - Medlemsförteckningar
E1 - Korrespondens; huvudserie
E2 - Korrespondens med företagsnämnden
G1 - Kassaböcker
G2 - Verifikationer

Akademitjänstemännens Förening, ATFs sektion vid Veterinärhögskolan

 
AKADEMITJÄNSTEMÄNNENS FÖRENING ATF/ATFs SEKTION VID
VETERINÄRHÖGSKOLAN NR 266


En förening för anställda tjänstemän vid Veterinärhögskolan i Stockholm bildades den 9 mars 1953. Initiativet kom från Stockholms Högskolors Tjänstemannaförening och den nya föreningen gick in som sektion i denna. Vid utgången av år 1954 hade föreningen 23 medlemmar. Till ordförande valdes Margit Askling. 1955 gick föreningen ur Stockholms Högskolors Tjänstemannaförening och bildade en egen sektion inom Akademitjänstemännens Förening (ATF). Det officiella namnet blev nu ATFs Sektion vid Veterinärhögskolan.

Den 3 april 1963 gick sektionen samman med ATFs Sektion vid Veterinärstyrelsen (sex medlemmar). Det nya namnet blev ATFs Sektion vid Veterinärhögskolan och Veterinärstyrelsen.

De anslutna medlemmarna, som samtliga var aställda inom högskolans respektive styrelsens verksamhetsområde, hade från början varit knutna till Stockholm. Efter hand som myndigheten satte upp arbetsplatser ute i landet spreds medlemmarna. Bl a till försöksgården i Skara. Därigenom fick sektionen mer karaktären av riksförening, även om den formellt kvarstod som sektion under ATF. Då "gamla" ATF upphörde i samband med att det nya Statstjänstemannaförbundet (ST) konstituerades 1969 ändrades beteckningen till ST-ATF Avd 214-11. I övrigt skedde ingen förändring av arkivbildningen.

Den 1 juli 1975 gick sektionen ur ST-ATF och bildade tillsammans med lantbrukshögskolan och skoghögskolan en egen avdelning ST-Jordhög Avd 223.

Arkivhandlingarna omfattar i huvudsak protokoll, korrspondens och vissa räkenskaper. Det spänner över perioden 1954-1969 och är ganska så komplett.

Akademitjänstemännens Förening, ATFs sektion vid Veterinärhögskolan

Handlingarnas tid
1952--1973
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning
Statstjänstemannaförbundet

Akademitjänstemännens Förening, ATFs sektion vid Veterinärhögskolan