Hem Arkivbildare
Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Hälso- och Sjukvårdsadministratörer
Arkiv
Sök

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Hälso- och Sjukvårdsadministratörer

 
VÅRDFÖRBUNDET SHSTFs RIKSSEKTION FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSADMINISTRATÖRER, NR 158

Tanken på att bilda sektioner inom SSF hade dryftats av och till under 1930- och 1940-talet. En av dessa grupper utgjorde husmödrarna som 1939 utgjorde en fjärdedel, 1940 nästan en sjundedel och 1945 drygt en femtedel av delegaterna vid fullmäktigemötena. Genom en omorganisation hade dessutom frågan om kompetens och instruktion blivet aktuell. 1942 bildades sålunda husmödrarna en särskild sektion inom SSF: Till denna slöt sig 1944 föreståndarinnor vid sjuksköterskeskolor och sjuksköterskebyråer. Sektionen kallade sig till en början SSF:s Husmoders- och föreståndarinnesektionen, men bytte namn till SSF:s Rikssektion för Hälso- och sjukvårdsadministratörer. I samband med omorgaaniseringen 1976 övertog SHSTF huvudmannaskapet och det nya namnet blev SHSTF:s Rikssektion för Hälso- och Sjukvårdsadministratörer.

Arkivet omfattar protokoll, korrespondens m .m. Protokoll frånåren 1947-1953 saknas dock. Men i övrigt finns inga stora luckor.
Viss korrespondens finns också i SSF:s arkiv.

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Hälso- och Sjukvårdsadministratörer

Handlingarnas tid
1946--1976
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Hälso- och Sjukvårdsadministratörer