Hem Arkivbildare
Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Försvarets Sjuksköterskor
Arkiv
Sök

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Försvarets Sjuksköterskor

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
161
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll
B1 - Stadgar
B2 - Anföranden
B3 - Cirkulär och tidskrifter
D1 - Medlemsregister
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande studiedagar
G1 - Kassaböcker
G2a - Verifikationer ; huvudserie
G2b - Postgirot

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Försvarets Sjuksköterskor

 
VÅRDFÖRBUNDET SHSTFs RIKSSEKTION FÖR FÖRSVARETS SJUKSKÖTERSKOR, 161

De sjuksköterskor som var anställda inom försvaret utgjorde ingen stor grupp. Vanligtvis tillvaratogs deras intressen av SSF:s sekretariat och det dröjde fram till 1970 innan en särskild rikssektion för dem konstituerades. 1976 bytte den namn från SSF:s Rikssektion för försvarets sjuksköterskor till SHSTF:s Rikssektion för försvarets sjuksköterskor och assistenter.

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Försvarets Sjuksköterskor

Handlingarnas tid
1970--1980
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Vårdförbundet SHSTF:s Rikssektion för Försvarets Sjuksköterskor