Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförenings Lokalavdelning i Stockholms Län
Arkiv
Sök

Svensk Sjuksköterskeförenings Lokalavdelning inom Stockholms Län

 
SVENSKA SJUKSKÖTERSKEFÖRENINGS LOKALAVDELNING I STOCKHOLMS LÄN, NR 184

1910 bildades Svensk Sjuksköterskeförening SSF. Den var en organisation på riksnivå utan några regionala eller lokala instanser.
Det dröjde fram till 1831/1932 innan några sådana bildades. Orsaken till att dessa bildades var bl.a att SSF centralt inte ville diskutera lönefrågan. Vid ett möte den 9 mars 1932 för sjuksköterskor inom Stockholms län tillsattes en kommitté för att utreda möjligheterna av att bilda en förening för Stockholmsområdet. Den 29 maj samma år konstituerade sig kommittén som intrimsstyrelse för Stockholms läns Sjuksköterskeförening.

Föreningen var helt fristående gentemot SSF. Men kontakter och utbyte togs på ett tidigt stadium. Flera länsföreningar och förbund bildades vid samma tid och SSF började så smått diskutera ombildning till en centralstyrelse med regionala och lokala instanser ett i varje landsting. 1933 ombildades SSF också till en renodlad fackförening med syfte att tillvarataga bl.a lönefrågor och via förhandlingar driva sina frågor. Kort därefter inträdde Stockholms Läns Sjuksköterskeförening som en lokalförening. Stadgarna ändrade och, men föreningen behöll sitt gamla namn. Först 1952 ändrades namnet till SSF:s lokalförening för Stockholms län. Föreningen organiserade sjuksköterskor som var verksamma inom Stockholms län, medan Stockholms stad utgjorde egen lokalavdelning. 1933 hade föreningen 701 st medlemmar och 1945 hade dessa vuxit till 2043.
Därmed var den SSF:s största lokalavdelning.

Föreningens organisation och omfattning följde i stort dess motpart landstinget. Då landstinget omorganiserades i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet tillsattes en kommitté med representanter för SSF Stockholms län och SSF Stockholms stad för att undersöka möjligheterna till ett samgående. 1971 slogs de bägge lokalavdelningarna samman och antog namnet SSF:s lokalavdelning Stockholms län. Under länsavdelningen sorterade sedan fem st. avdelningar. En i vardera sjukvårdsområdet.

AVD. 1 Södra:
Djurö, Gustavsberg, Haninge, Nacka, Tyresö, Värmdö, Stockholm

Avd. 2 Nordöstra:
Danderyd,Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Stockholm

Avd. 3 Nordvästra:
Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands bro, Upplands Väsby.

Avd. 4 Västra:
Ekerö, Stockholm, Bromma, Vällingby, Spånga.

Avd. 5 Sydvästra:
Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Sorunda, Södertälje, Ösmo.

Denna uppdelning bestod fram till 1977 då avdelningarna upphörde och ingick i länsavdelningen.

Föreningen upphörde 1990 och ersattes med nya regionala och lokala instanser i SHSTF:s regi.

SSF Stockholms läns ordförande:

Sigrid Forsberg 1932
Ebba Lindelöf 1932-1934
Ester Ljungberg !934-1936
Ebba Lindelöf 1936-1940
Dagmar Dahlqvist 1940-1956
Eva Göransson 1956-1971
Marianne Lundqvist 1971-1977
Ann Sofie Pettersson 1977-1980
Inga Fält 1980-1983
Kerstin Gustafsson 1983-1990

Arkivet.

Handlingarna i föreningens arkiv omfattar åren från bildandet 1932 fram till nedläggningen 1990. Av de äldre handlingarna finns dock bara protokoll, kassaböcker och korrespondens(-1950) bevarade. Huvuddelen av handlingarna (främst F-serien) är från 1970-talet. De fem avdelningarna för sjukvårdsområdena är placerade i serie Ö 2. Av dessa finns protokoll och verksamhetsberättelser bevarade. Avd. 4:s protokoll, med undantag av årsmötet 1971, saknas emellertid.


Svensk Sjuksköterskeförenings Lokalavdelning inom Stockholms Län

Handlingarnas tid
1932--1990
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svensk Sjuksköterskeförenings Lokalavdelning inom Stockholms Län