Hem Arkivbildare
Svea Sjuksköterskeförening SSF
Arkiv
Sök

Svea Sjuksköterskeförening SSF

 

SVEA SJUKSKÖTERSKEFÖRENING, NR 78

1. Historia

Vid ett extra möte för Allmänna Svenska Sjuksköterskeföreningen den 18 juni 1926 ändrades namnet till Svea Sjuksköterskeförening. Svea Sjuksköterskeförening var en ideell förening vars syfte var att bereda arbetstillfällen för dess medlemmar, i första hand privat vård i hemmen. Föreningen drev också ett hem för dess medlemmar, med en anställd föreståndarinna. 1920-talet var en blomstringstid för föreningen som snabbt växte men präglades också av inre stridigheter. Det resulterade i att medlemmar riskerade att uteslutas. 1930-talet blev situationen lugnare men nyrekryteringen stagnerade. Några problem att finna sysselsättning för medlemmarna förekom aldrig då det fanns ett stort efterfrågeöverskott på att få privat vård i hemmen, även under 30-talets depression. Samtidigt som Svea Sjuksköterskeförening fanns det fler liknande byråer som snarare konkurerade om medlemmar än om arbetstillfällen. Problemet för Svea Sjuksköterskeförening var att medlemsantalet var för litet och nyrekryteringen blev för långsam. Samtidigt växte sig SSF under 30-talet fram som en slagkraftig fackförening och kunde erbjuda bättre levnadsvillkor, pensioneringsfrågor och större trygghet vid sjukdom än vad Svea Sjuksköterskeförening kunde erbjuda. I slutet av 30-talet inleddes förhandlingar med Fredrika Bremerförbundets Sjuksköterskeförening om en kollektivanslutning till deras byrå som dock strandade. Istället inledes förhandlingar med SSF. Vid ett extramöte medlemsmöte 1939 antogs SSFs erbjudan om att överföra arbetsförmedlingsbyrån till deras verksamhet och verksamheten flyttades in till deras huvudkontor. 14 år senare 1953 upphörde arbetsförmedlingsverksamheten till följd av nya arbetsförmedlingarnas tillkomst. Vid ett extra medlemsmöte samma år ombildades föreningen till en kamratförening. Därefter avtog antalet medlemmar drastiskt för varje år. Vid 1961 årsmöte den 25 maj beslutades att föreningen skulle upplösas och kvarvarande tillångarna skulle sättas in på en fond som SSF skulle förvalta.


2. Arkivet

Arkivet har levererats från Vårdförbundet och låg oförtecknat i kartonger. Det är ett heltäckande arkiv där t.o.m. fotografier finns. Fotografierna har överförts till TAM-Arkiv:s fotoarkiv. Räkenskapsserierna är dock inte kompletta och luckor förekommer i Huvudbokföring, Grundbokföring samt Verifikationer.
Vid leveransen fanns det material som upprättas i Allmänna Svenska Sjuksköterskeföreningen som tidigare har förtecknats: nr 178. De inbundna handlingar som spänner över tiden efter namnbytet förvaras i Svea Sjuksköterskeförenings arkiv. De övriga handlingar som upprättas i Allmänna Svenska Sjuksköterskeföreningen har överförts till deras arkiv.

Arkivet spänner över perioden 1922-1961

Svea Sjuksköterskeförening SSF

Handlingarnas tid
1922--1961
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Svea Sjuksköterskeförening SSF