Hem Arkivbildare
Stockholmsjournalisternas Seniorklubb
Arkiv
Sök

Stockholmsjournalisternas Seniorklubb

 
STOCKHOLMSJOURNALISTERNAS PENSIONÄRSKLUBB SJP
NR 35


Stockholmsjournalisternas pensionärsklubb bildades den 15 maj 1974. Initiativtagare till klubben var den kände publicisten och radio/ TV reportern Sven Jerstedt.

Alla pensionerade journalister inom Stockholms journalistförening blev automatiskt medlemmar i den här sammanslutningen som tar ut en symbolisk avgift och arbetar helt självständigt.

Klubben har som uppgift att "i samarbete med Stockholms journalistförening tillvarata och utveckla medlemmarnas intressen när det gäller sociala angelägenheter och medlemmarnas förströelse".

Klubbens ordförande:
Sven Jerstedt 1974-1979 Bertil Palm 1980-1982
Stig Svedberg 1983-

Margareta Berger, SvD, framförde vid pensionärsklubbens första styrelsesammanträde en idé om att försöka att ordna en minnesinsamling bland medlemmarna, främst då bland dem som verkat på tidningar i Stockholm som nu är nedlagda. Naturligtvis ska vi göra det, sa styrelsen utan tanke på hur det skulle gå till och vad det kunde innebära.

Klubben sökte kulturanslag från Stockholms kommun för själva minnesinsamlingen fick 15.000 kronor. Nästa steg var: hur skulle en fattig pensionärsförening med en avgift på 10 kronor per medlem kunna få fram en bok av materialet. Bidrag söktes hos moder-
föreningen Stockholms journalistförening, som planerade en minnesskrift i anslutning till sitt 75-års jubileum 1978.

Föreningens styrelse ansåg dock det vara ett alltför ekonomiskt vågspel och gav därför inga pengar till boken. Klubben sökte då bidrag utanför den fackliga familjen och fick in 24.000 kronor. I november 1976 kunde boken "Vi som var med...23 journalistveteraner berättar" presenteras.

Till klubbens 5-årsjubileum 1979 tillsattes en jubileumskommitté och en minnesskrift utgavs - 5 år tillsammans - Journalistpensionärerna i Stockholm.

Klubben har genom åren bjudit sina medlemmar på förströelse och omväxling, och gett möjligheter till kontakt med yrkesverksamma kollegor både inom och utom landet.

Arkivet har levererats i oordnad skick fram till 1985. Enstaka protokoll och revisionsberättelser saknas.

Serie D 1 "Vi som var med..." trycktes upp i stencilupplaga. Serie E 1 har så långt som möjligt bibehållits i sitt ursprungliga skick I serie F 6 ingår minnesanteckningar från studiebesök och resor samt fotografier. I serie F 7 ingår jubileumsprotokoll. Serie H ingår i korrespondens (E 1). Serie K 1 ingår i handlingar rörande resor, årsfester, utflykter och studiebesök. Serie L ingår i korrespondens (E 1), handlingar rörande pensionärsklubbens bildande (F 1), Minnesinsamlingen (F 4), kurser och konferenser (F 5), resor, årsfester, utflykter och studiebesök (F 6) samt i jubileumshandlingar (F 7).Stockholmsjournalisternas Seniorklubb

Handlingarnas tid
1974--1986
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Stockholmsjournalisternas Seniorklubb