Hem Arkivbildare
Stockholms Stads Tjänstemannaförenings Jubileumsfond
Arkiv
Sök

Stockholms Stads Tjänstemannaförenings Jubileumsfond

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
462
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
Ö1 - Allmän serie

Stockholms Stads Tjänstemannaförenings Jubileumsfond

 
STOCKHOLMS STADS TJÄNSTEMANNAFÖRENINGS JUBILEUMSFOND/nr 462

Jubileumsfonden bildades 1934 och det första konstituerande styrelsemötet hölls den 3 maj samma år. Fondens grundplåt lades vid en insamling vid Stockholms Stads Tjänstemäns förenings/SSTF 25-årsjubileum. Fondens fortsatta insamlingar skedde genom jul- och minnesinsamlingar.

Fonden delade ut bidrag till medlemmar som pga sjukdom ej kunde arbeta, eller som varit sjukskrivna en längre period. Bidrag delades även ut till efterlevande makar/makor och barn.

I och med att Stockholms Stads Tjänstemäns Förening/SSTF upphörde, överfördes fonden till SKTF fr o m den 1 januari 1980.

Då arkivet är så litet, är det ej serieindelat, utan endast volymförtecknat. Handlingarna omfattar tiden 1934-1979 och består av räkenskaper, protokoll med bilagor och verksamhets- samt revisionsberättelser.

Stockholm den 3 november 1998
Jenny Andersson


Stockholms Stads Tjänstemannaförenings Jubileumsfond

Handlingarnas tid
1934--1979
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.5 Hyllmeter


Anmärkning
SSTF

Stockholms Stads Tjänstemannaförenings Jubileumsfond