Hem Arkivbildare
Stockholms Kommunala Arbetsledarförening, SKAF
Arkiv
Sök

Stockholms Kommunala Arbetsledarförening, SKAF

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
65
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1900-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
F1 - Allmän serie
K1 - Fotografier

Stockholms Kommunala Arbetsledarförening, SKAF

 
STOCKHOLMS KOMMUNALA ARBETSLEDAR- FÖRENING/SKAF/nr 65

SKAF bildades den 1 december 1899 under namnet Stockholms stads arbetsförmannaförenin. Redan 3 år senare bytte namn till Stockholms stads förmansförening. 1918 byttes namnet återigen, till Stockholms kommunala verkmästareförening för att slutligen få sitt senaste namn, Stockholms kommunala arbetsledareförening/SKAF.

Föreningen anslöt sig redan 1920 till Stockholms stads befattningshavares Samorganisation, sedermera Kommunaltjänstemannaförbundets Samorganisation i Stockholm, och har alltsedan dess varit ansluten häri. genom detta var man även snsluten till SKTF.

SKAF har själva förhandlat för sina medlemmar, även om man har tagit hjälp av Samorganisationen eller SKTF när det behövts.

1973 gjordes en omorganisation av föreningen, så att tio (10) klubbar blev fem(5) sektioner med nya representativitet i styrelsen.

Arkivet
Arkivet var tidigare förtecknat enligt det gamla förteckningssystemet, men är nu omförtecnat. Handlingarna omfattar tiden 1899-1973 och består av protokoll, korrespondens och handlingar rörande förhandlingsverksamheten. Gallring har inte behövts genomföras, då detta gjordes vid det förra förtecknandet. Det som då gallrades var "handlingar som bedömdes sakna historiskt eller organisatoriskt intresse". Tyvätt så framgår inte exakt vad som gallrats, men det rör sig troligen om räkenskapshandlingar då dessa saknas helt i arkivet.

Då arkivet är så litet, är det ej serieindelat, utan är endast volymförtenat.

Stockholm den 4 november 1998
Jenny Andersson


Stockholms Kommunala Arbetsledarförening, SKAF

Handlingarnas tid
1900--1973
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.5 Hyllmeter


Anmärkning
SKTF

Stockholms Kommunala Arbetsledarförening, SKAF