Hem Arkivbildare
Stockholms Barnmorskesällskap, SBS
Arkiv
Sök

Stockholms Barnmorskesällskap, SBS

 
STOCKHOLMS BARNMORSKESÄLLSKAP/SBS, NR 50

Den 28/12 1885 sammankallade barnmorskan Hanna Qvarzell några barnmorskor i Stockholm för att diskutera bildandet av en förening. Samma år hade nämligen en förening bildats i Göteborg. Förslaget slog väl ut och den 8 febr. 1886 konstituerades Stockholms Barnmorskesällskap med Albertina Baeckman som första ordförande. 43 st. deltog i det konstituerande mötet. 1887 bildades också en Begravningskassa, sedermera Sjuk- och Begravningskassa som fanns fram till 1942 då den likviderades. Jämsides bildades också en Understödsförening. Föreningen tillhörde Svenska Barnmorskeförbundet från dess start 1887.

Bo Johansson, 1990-07-19

Tillägg rörande arkivet
Stockholms barnmorskesällskaps arkiv ordnades och förtecknades 1990. Sedan dess har nya handlingar levererats till TAM-Arkiv och ett nytt ordnings- och förteckningsarbete gjordes i mars 2013.
Då tillkom några nya serier, nämligen D2 Arkivförteckningar och F3 Handlingar rörande barnmorskors arbetsförhållanden. Även två nya serier med övriga handlingar skapades: Ö1
Handlingar från sjuk- och begravningskassan samt Ö2 Handlingar från Barnmorskornas i Stockholm understödsförening. Detta innebär att serien Övriga handlingar nu fick ett nytt
seriesignum, Ö3.
Tidigare serier G3b Kontoutdrag och G3c Bankböcker gallrades helt i december 2002. Även serien G3a Verifikationer, huvudserie gallrades, dock bevarades verifikationer för åren 1964-1970. De senare, tillsammans med de tidigare serierna G1 Deklarationer och G2 Dagböcker, utgör nu G1 Räkenskaper.

Marie Ulmhed, 2013-03-22

Stockholms Barnmorskesällskap, SBS

Handlingarnas tid
1860--1986
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Stockholms Barnmorskesällskap, SBS