Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Skolöverstyrelsens Tjänstemannaförening Sektion 01
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Skolöverstyrelsens Tjänstemannaförening Sektion 01

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
273
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll med bilagor
A2 - Styrelseprotokoll med bilagor
A3 - Protokoll från sektionsmöten
B1 - Cirkulär
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande förhandlingar och avtal
G1 - Deklarationer
G2 - Verifikationer

Statstjänstemannaförbundet ST, Skolöverstyrelsens Tjänstemannaförening Sektion 01

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET ST/SKOLÖVERSTYREL-
SENS TJÄNSTEMANNAFÖRENING SEKTION 01, NR 273


Den 28 mars 1969 delades den tidigare Skolöverstyrelsens Tjänstemannaförening (SKÖT). En riksavdelning ST-SÖ Avd 112 bildades för riksfrågor. Skolöverstyrelsen bildade tillsammans med medlemmar i Stockholmss stad, län och Gotlands län en sektion. Denna fick nummer 01. 1980 gick A/B och I-län ur sektion 01 och bildade en egen sektion 15 och därmed kom SÖ ensmt att bilda en sektion.

Arkivet rymmer stora luckor för vissa år under 1970-talet. Troligen hade sektionen gemensamt kansli med riksvdelningen och vissa handlingar kan därför återfinnas i avdelningens arkiv.

Statstjänstemannaförbundet ST, Skolöverstyrelsens Tjänstemannaförening Sektion 01

Handlingarnas tid
1969--1988
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Skolöverstyrelsens Tjänstemannaförening Sektion 01