Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Länsskolnämnderna ST-Skolöverstyrelsen (SÖ) Sektion 02
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Länsskolnämnderna ST-Skolöverstyrelsen (SÖ) Sektion 02

Arkivinstitution
Arkivinstitution TAM
Beståndskod
274
Landskod
SE
Arkivschema
Enskilda arkiv
Registreringsdatum
1970-01-01
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Årsmötesprotokoll
A2 - Styrelseprotokoll med bilagor
E1 - Korrespondens
F1 - Handlingar rörande SÖs och länsskolnämndernas organisation
Ö1 - Länsskolnämndernas förhandlingsgrupp

Statstjänstemannaförbundet ST, Länsskolnämnderna ST-Skolöverstyrelsen (SÖ) Sektion 02

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET ST/LÄNSSKOLNÄMNDERNA ST-SÖ SEKTION 02, NR 274


Sektion 02 inom ST-SÖ bildades den 1 januari 1984 då den tidigare länsvisa indelningen av ST-SÖ ersaattes av en myndighetsvis sådan. Sektion 02 omfattade personal vid länsskolnämnderna i landet. Dessa organiserades nu i klubbar. Sektionens levande blev kort. Då det nya skolverket organiserades 1991 upphörde den.

Arkivet omfattar protokoll, korrspondens samt handlingar rörande avvecklingen av SÖ och tillkomsten av Skolverket. Under Ö finns handlingar från Länsskolnämndernas förhandlingsgrupp. Detta råd tillsattess av ST-SÖ, men kan sägas vara den direkta föregångaren till sektion 02. I stort samma personer fanns kvar såväl i förhand-
lingsgruppen som i sektionen.

Statstjänstemannaförbundet ST, Länsskolnämnderna ST-Skolöverstyrelsen (SÖ) Sektion 02

Handlingarnas tid
1982--1991
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Länsskolnämnderna ST-Skolöverstyrelsen (SÖ) Sektion 02