Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 324 Arkiv och Muséer
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 324 Arkiv och Muséer

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET ST/AVD. 324 ARKIV OCH MUSÉER, NR 190

Vid årsmötet våren 1974 beslutade sektion 14 Arkiv och Muséer inom Akademitjänstemännens Förening (ST-ATF) att bilda en egen avdelning från och med 1 juli 1974. Det officiella namnet blev ST-Arkiv och Muséer (ST-AM) och fick avdelningsnummer 324. Orsaken till förändringen var bl.a. den stora geografiska spridningen i landet och därmed svårigheterna att hålla god kontakt med medlemmarna.

Ute i landet bildades klubbar. Dessa kunde omfatta en eller flera arbetsplatser.

Den 30 juni 1980 delades avdelningen i två. En för vardera arkiv respektive muséer. ST-Arkiv Avd. 317 och ST-Muséer Avd. 319.

Arkivet omfattar protokoll, korrespondens, diarieförda handlingar, räkenskaper m.m. Serierna är tämligen kompletta med undantag för de diarieförda handlingarna som har stora luckor. Bitvis har det vid förtecknandet varit svårt att dra en klar proveniens mellan avdelningens och förbundets arkiv. Flera handlingar har nämligen upprättats av den ombudsman på Statstjänstemannaförbundet ST som haft hand om ST-AM. Handlingar som därför inte återfinns i ST-AM:s arkiv kan sökas i ST:s arkiv.

ST-AM:s Ordförande
Brita Hansson 1974-1977
Staffan Ahlborg 1977-1979
Eva Möller 1979-1980

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 324 Arkiv och Muséer

Handlingarnas tid
1974--1981
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 324 Arkiv och Muséer