Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 319 ST-Muséer
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 319 ST-Muséer

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET ST/AVD. 319 ST-MUSÉER, NR 342

Statstjänstemannaförbundets avdelning 319 ST-Muséer bildades den 1 juli 1980. Då delades den tidigare avdelningen 324 ST-AM (Arkiv och Muséer) i två stycken. Avd. 317 ST-Arkiv och Avd. 319 ST-Muséer. Avdelningen organiserade personal inom muséerna, kulturminnesvården och likartad verksamhet. Under avdelningen sorterade ett antal klubbar. Dessa kunde omfatta personal vid en eller flera arbetsplatser.

Avdelningen blev 13 år gammal. Under 1992 började man att diskutera bildandet av en enda kulturavdelning. Och denna skulle då omfatta bl.a. ST-Muséer och ST-Arkiv. Så skedde den 1 juli 1993 då ST-KULTUR bildades. De tidigare avdelningarna 317 respektive 319 samt Avd. 331 ST-Hovstaten, Avd. 421 ST-Kultur samt Avd. 442 ST-Filminstitutet slogs samman. De tidigare avdelningarna blev helt eller delvis uppdelade i sektioner.

Arkivet efter ST-Muséer omfattar c:a 3 hyllmeter och är mycket välbevarat. Då arkivvården i början sköttes av en ombudsman på Statstjänstemannaförbundet (ST) har i vissa proveniensen inte följts utan en uppblandning av olika arkivbildare skett. Vissa handlingar kan därför tarva återsökning hos såväl ST centralt som hos avdelningen.

Ordförande
Eva Möller 1980-1982
Kalli Klement 1982-1984
Lars A. Johansson 1984-1987
Inger Hålling 1987-1990
Eva Dalberg-Malick 1990-1992
Eva Helenius-Öberg 1992-1993

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 319 ST-Muséer

Handlingarnas tid
1980--1993
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 319 ST-Muséer