Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 303 Chefstjänstemän
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 303 Chefstjänstemän

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDETS AVDELNING 303/ST-CHEF, NR 344

Då Statstjänstemannaförbundet (ST) bildades den 1 juli 1969 upphörde de tidigare riksföreningarna och ersattes av avdelningar.Statsförvaltningens Chefstjänstemannaförening försvann således, även om det gamla namnet användes fram till 1973. I stället kom ST-Chefstjänstemän (ST-C). Denna fick avdelningsnummer 303. Några förändringar vad gällde föreningens uppgifter respektive organisation förekom inte. ST-C organiserade som tidigare chefstjänstgemän inom allmän civilförvaltning, affärsverk och motsvarande statliga företag, samt riksdagen och dess verk.

1988 hade ST-C c:a 600 medlemmar.

ST-C upphörde den 30 juni och ersattes med ett chefsråd.

Arkivet efter ST-C är välbevarat fram till 1990 och omfattar protokoll, korrespondens, räkenskaper m.fl. serier. Då arkivvården har skötts av ombudsmän på Statstjänstemannaförbundet har proveniensen i vissa fall inte varit särskilt klar. Handlingar som inte återfinns i ST-C:s arkiv kan därför finnas i Statstjänstemannaförbundets arkiv.


Ordförande:

Ivar Müller 1969-1979
Åke Etsare 1979-1982
Ewert Brantsberg 1982-1990
Gunnar Petersson 1990-1991
Carl Göran boman 1991-1993
Bert Holmgren 1993

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 303 Chefstjänstemän

Handlingarnas tid
1876--1993
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 303 Chefstjänstemän