Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 219 ST-TF
Arkiv
Sök

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 219 ST-TF

 
STATSTJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET ST/AVD. 219 ST-TF, NR 223

Den 1 okt. 1971 gick Televerkets Allmänna Tjänstemannaförening (TAT) Avd. 211 av ST samman med Svenska Teletjänstemännens Förening (SvTF) och bildade en nya förening. Denna fick namnet Teletjänstemännens Förening (ST-TF) Avd. 219 av ST. Den 31 dec. 1971 hade organisationen 3074 medlemmar. Till ordförande valdes Karl-Arne Arnulf och hans efterträddes 1974 av Gunnar Lennartsson. Genom denna sammanslagning sammanfördes så gott som alla tjänstemän på låg och mellannivå inom Televerket och redan vid bildandet fanns planer på att också ST-TELE Avd. 211 skulle gå med. Så blev det inte.

Regionalt och lokalt organiserades föreningen i sex sektioner: Centrala, Södra, Västra, Östra, Norra och Nynäshamnssektionen. Under dessa fanns klubbar och arbetsplatsombud (AO-ombud).

1973 tillsattes en samarbetskommitté mellan ST-TF och ST-TELE med namnet ST-T för att samordna förhandlingar o.dyl. Samtidigt fördes planerna på ett samarbete framåt och vid organisationernas ombudsmöten 1975 togs ett beslut om samgående. Detta skedde den 1 juni 1976 och ST-TELEVERKET Avd. 222 bildades.

Arkivet från ST-TF omfattar vad beträffar E- och F-serierna åren 1973-1976. 1971-1972 saknas nästan helt. Det är oklart om ST-TF hade diarium eller om de brevlistor som finns bilagda avdelningsstyr-
elsens protokoll (serie A 2) har utgjort diarium. Av räkenskaper finns en kassabok och verifikationer samt några deklarationer.

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 219 ST-TF

Handlingarnas tid
1971--1976
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 219 ST-TF